لینک های دسترسی

قتل ۲۳ نفر در حملۀ پاکستان


به ادامۀ افزایش در حملاتی که اظهار عقیده میشود به تهاجم قوای نظامی علیۀ شورشیان طالب پاکستان ارتباط دارد، بم گزاری ها دران کشور، بروز جمعه حد اقل ۲۳ نفر را هلاک ساخت.

پولیس میگوید در یک حمله، یک بم گزار انتحاری در نزدیک تاسیسات قوای نظامی هشت نفر را کشته و ۱۳ تن دیگر را زخمی ساخت.

این حمله در یک موضع تفتیش در مجتمع هوانوردی در کمره، واقع در غرب اسلام باد رخ داد.

در منطقۀ قبایلی مومند، انفجاری در یک بس حامل مدعوین یک محفل عروسی، حد اقل ۱۵ نفر را هلاک ساخت.

در مورد اینکه آیا این انفجار ناشی از ماین بود و یا بمی که از دور منفجر گردیده، گزارش های ضد و نقیضی بدست میرسد.

بعدتر، بمی که در یک موتر تعبیه شده بود، در خارج یک رستوران در پشاور حد اقل هشت نفر را مجروح ساخت.

از وقتی که قوای نظامی تهاجم عمده ای را در وزیرستان جنوبی علیۀ طالبان براه انداخت، حملات طالبان رو بافزایش بوده است.

این حملات بیش از ۱۹۰ نفر را در ماۀ جاری بقتل رسانیده است.

XS
SM
MD
LG