لینک های دسترسی

پشتیبانی ناتو از پلان ضد شورش در افغانستان


وزرای دفاع کشور های عضو ناتو به روز جمعه در براتسلاوا، مرکز سلواکیا، از پلان وسیع ضد شورش در افغانستان پشتیبانی نمود، جائیکه تقاضای ارسال عساکر بیشتر توسط جنرال مکرستل قوماندان قوای ناتو و امریکا در حال تعلیق قرار دارد.

اندرز فو رسموسن، منشی عمومی ناتو می گوید وزرای دفاع در این مورد نظر مشترک داشتند که متحدین باید افغانستان را به اندازهٌ کافی تقویه نمایند تا بتواند در برابر قوای شورشیان از خود دفاع نماید. وی همچنان گفت که وزرای دفاع برای انجام چنین ماموریت موافقه نمودند.

"این استراتیژی ضد شورش از پشتیبانی برخوردار است، و به این معنی است که مشکلات افغانستان تنها از طریق سرکوبی و کشتن دهشت افگنان حل نمی گردد. آنچه ما ضرورت داریم یک استراتیژی به مراتب وسیعتر و سراسری است که تمام افغانستان را پایدرا می سازد".

در حال حاضر موضوع عمدهٌ مباحثات فعلی در واشنگتن همانا برسی استراتیژی مبارزه با شورش افغانستان از طرف رئیس جمهور اوباما می باشد که در ماه مارچ اعلان گردید. برسی این استراتیژی پس از ارائه گزارش ارزیابی مایوس کنندهٌ جنرال مکرستل ، قوماندان قوای ناتو و امریکا صورت می گیرد. جنرال مکرستل در حال حاضر در جلسهٌ ناتو حضور دارد تا ارزیابی های خود را بصورت مستقیم به وزرا پیشکش نماید. ارزیابی سری مکرستل، چندین هفته قبل به روزنامهٌ واشنگتن پوست افشاٌ گردید. در این گزارش آمده است که مکرستل پالیسی رئیس جمهور اوباما را تعقیب مینماید ولی می گوید اگر عساکر بیشتر فرستاده نشود، این پالیسی ناکام خواهد شد.

تقاضای مشخص وی هنوز هم سری است، اما چنین به نظر می رسد که وی ده ها هزار عسکر اضافی می خواهد.

رابرت گیتس وزیر دفاع به روز جمعه به خبرنگاران گفت در مورد این موضوع اظهار نظر نمی نماید که آیا فرستادن قوای بیشتر جهت مبارزه با دهشت افگنی، بهترین راه خواهد بود و یا تعهدات محدود تر که شامل حملات هوائی و عملیات قوای خاص میباشد. وی گفت هر نتیجه گیری در مورد این موضوع قبل از وقت است. وی علاوه نمود که دو تا سه هفتهٌ دیگر را در بر می گیرد تا رئیس جمهور اوباما تصامیم عمدهگ ریاست جمهوری خویش را بگیرد.

ولی وزیر دفاع بر این موضوع تاکید نمود که ایالات متحدهٌ امریکا تصمیم خارج شدن از افغانستان را ندارد، و گفت حتی کاهش عساکر امریکا مجتمل به نظر نمی رسد.

"سوال اینست که آیا ما استراتیژی درست در مقابل اوضاعی که به آن مواج هستیم داریم؟ آیا این استراتیژی در بعضی موارد نیاز به تغیر دارد؟ و اگر به خاطر رویداد های که رخ داداه است به شمول انتخابات، این پالیسی نیاز به بعضی از تغیرات داشته باشد، تاثیرات آن در مقابل درخواست جنرال مکرستل برای منابع بیشتر چه خواهد بود".

وزیر دفاع گفت ایالات متحدهٌ امریکا عملیات عمدهٌ خود در افغانستان را رها نخواهد کرد ، این عملیات به گفتهٌ آقای اوباما ریشه کن سازی شبکهٌ دهشت افگنی القاعده میباشد که برای امنیت ملی امریکا بسیار ضروری است. وی گفت نشانه های موجود است که کشور های دیگر عضو ناتو در مورد فرستادن قوای اضافی جهت کمک به افغانستان می اندیشند.

به روز جمعه رسموسن، منشی ناتو گفت وزرای دفاع ناتو موافقه نمودند تا پروسهٌ سنجش معیار های را آغاز نمایند تا بلاخرهگ زمانی مسولیت امنیتی کشور را به قوای افغان بسپارند.

"اجازه دهید واضح بگویم ما به این موافقه ننموده ایم که رهبری را به آٌنها بسپاریم. شرایط و اوضاع هنوز درست نیست. قوای امنیتی افغان هنوز به حد کافی قوی نیست. و من باید بر آنچه رسم معمول است تاکید نمایم، و آن اینکه وقتی این اتفاق افتد معنی آنرا ندارد که قوای ناتو آنجا را ترک می نماید. بلکه مفهوم این را دارد که قوای ناتو نقش کمکی را خواهد داشت". منشی عمومی ناتو نگفت که این رسم چه وقت آغاز خواهد گردید، و یا اینکه چه وقت امکان آن موجود خواهد شد تا تعهد عساکر ناتو کاهش خواهد یافت.

رسموسن و رابرت گیتس همچنان گزارش دادند که وزرای دفاع ناتو از پالیسی رئیس جمهور اوباما در مورد سیستم دفاع راکت اروپائی پشتیبانی نمودند. رئیس جمهور اوباما پلان تاسیس سیستم دفاع راکت حکومت بش در کشور های پولند و جمهوری چک لغو نمود.

XS
SM
MD
LG