لینک های دسترسی

مباحثات دول جنوب شرق آسیا در مورد جامعۀ شرق آسیا


رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که در تایلند تشکیل جلسه داده اند، بسلسلۀ کار شان برای تشکیل یک بلاک اقتصادی تا سال ۲۰۱۵، برای دومین روز موضوعات سیاسی و اقتصادی را مورد بحث قرار دادند.

وین جیاباو، صدراعظم چین یک پیشنهاد شش مرحله ای را جهت تقویۀ همکاری چین با گروۀ ده عضوی انجمن جنوب شرق آسیا که به آسین معروف است، افشا نمود.

این پلان بیجنگ شامل تقویۀ انکشاف زیربنا، همکاری زراعتی و انکشاف قابل دوام میباشد.

یوکیو هتویاما، صدراعظم جاپان گفت کشورهای منطقه باید از برون رفت سریع کشورهای شان از پس روی اقتصادی نسبت به غرب استفاده کرده منطقه را یک حوزۀ پیشرو اقتصادی جهان سازند.

رهبران ده کشور جنوب شرق آسیا، طی بیانیه ای بروز شنبه همچنان از کشور تحت رهبری نظامیون برما تقاضا کردند که تا سال ۲۰۱۰ انتخابات آزاد و منصفانه را دایر کند و از کوریای شمالی تقاضا نمودند تا مکلفیت های بین المللی خود را بارابطه به خلع سلاح ذروی برآورده سازد.

XS
SM
MD
LG