لینک های دسترسی

عبدالله عبدالله امکان ایجاد یک حکومت ائتلافی با کرزی را رد کرد


عبدالله عبدالله، وزیر خارجه سابق افغانستان و رقیب ریس جمهور حامد کرزی در دور دوم انتخابات میگوید، در صورتی که انتخابات شفاف و دارای اعتبار باشد، به شرکت در آن تعهد دارد.

عبدالله عبدالله بروز یکشنبه به برنامه خبری فاکس نیوز گفت، او در مورد تحریم انتخابات هفت نومبر صحبت نخواهد کرد، زیرا او نمی خواهد مبارزات انتخاباتی از شدت و قوه خود بیافتد.

ولی او به برنامه خبری سی ان ان گفت، نمی خواهد ملت را به حماسه پر عیب انتخابت گذشته آگست بکشاند. او گفت اعتراف و تصحیح تقلب در دور اول انتخابات، نمایندگی از یک حکومت مسئول را میکند.

عبدالله همچنان امکان ایجاد یک حکومت ائتلافی با حامد کرزی را رد کرده است. ولی گفت جهت جلوگیری از خراب شدن بیشتر وضع، به قوای بیشتر بین المللی ضرورت است.

مقامات انتخاباتی افغان هفته گذشته، بنابر وقوع تقلبات وسیع در انتخابات ماه اگست، راه اندازی دور دیگر انتخابات را اعلام کردند که پیروزی واضح کرزی را باطل ساخت. حامد کرزی با این تصمیم موافقت نموده است.

در عین حال، شورشیان طالب تهدید نموده اند که رای دهندگان را هدف حمله قرار خواهند داد.

دریک خبر دیگر، مقامات افغان و امریکایی این ادعا را رد کرده اند که گویا قوای خارجی نسخه از قران شریف را طی یک عملیات در وردک در شرع ماه جاری سوزانده اند.

مقامات امریکایی میگویند طالبان در جهت ایجاد یک فضای آشفته، شایعات نادرستی را پخش میکنند.

XS
SM
MD
LG