لینک های دسترسی

تعهد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان جهت اشتراک در انتخابات


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب عمده مبارزات انتخاباتی اش، هردو ، ایجاد یک حکومت ائتلافی را رد نموده می گویند انتخابات ریاست جمهوری باید بتاریخ هفتم ماه نومبر دایر گردد.

آقای کرزی به روز یکشنبه به شبکهٌ تلویزیونی سی ان ان گفت در انتخابات قبلی یک اندازه تقلب صورت گرفته بود ولی تاکید نمود کهبصورت مجموعی شفاف بود.وی گفت بخاطر ایجاد ثبات، صلح، و آیندهٌ دموکراسی در افغانستان، به دور دوم انتخابات موافقه نمود.

آقای عبداله نیز امکان ایجاد یک حکومت ائتلافی با حامد کرزی را رد نموده گفت به دور دوم انتخابات متعهد است ، در صورتیکه شفاف و دارای اعتبار باشد.

مقامات انتخاباتی افغان هفته گذشته، بنابر وقوع تقلبات وسیع در انتخابات ماه اگست، راه اندازی دور دیگر انتخابات را اعلام کردند که پیروزی واضح کرزی را باطل ساخت. حامد کرزی با این تصمیم موافقت نموده است.

چنین معلوم می شود که رئیس جمهور کرزی در دور دوم انتخابات نیز پیش است.آقای کرزی گفت اگر در انتخابات برنده شود، از همکاری آقای عبداله در کابینه اش استقبال خواهد نمود.

در عین حال، شورشیان طالب تهدید نموده اند که رای دهندگان را هدف حمله قرار خواهند داد.

پس از آنکه هشت سال قبل قوای به رهبری امریکا، شورشیان طالبان را از قدرت بر انداخت، اکنون این گروه تندرو اسلامی قویتر شده است.رئیس جمهور اوباما با مقامات ارشد نظامی و سیاسی خود در حال مذاکره است تا بهترین راه مبارزه با شورش را دریابند.

آقای کرزی و آقای عبداله هردو به روز یکشنبه گفتند که از تصمیم امریکا در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان پشتیبانی می نمایند. آقای کرزی تاکید نمود که عساکر،به عوض پیگیری طالبان،باید توجه شان را در قسمت محافظت افراد ملکی، و تقویهٌ قوای افغانیمعطوف دارند.

همچنان به روز یکشنبه در حدود یک هزار نفر در کابل تمثال رئیس جمهور اوباما را به آتش کشیدند.آنها بر علیه اتهاماتی دست به اعتصاب زدند که عساکر غربی یک نسخهٌ از قران مجید را سوزانده اند. ولی مقامات افغان و امریکایی این ادعا را رد کرده اند که قوای خارجی نسخه از قران مجید را طی یک عملیات در وردک در شرع ماه جاری سوزانده اند.

مقامات امریکایی میگویند طالبان جهت ایجاد یک فضای آشفته، شایعات نادرستی را پخش میکنند.

XS
SM
MD
LG