لینک های دسترسی

شرایط عبدالله مبنی بر اشتراک در دور دوم انتخابات


عبدالله عبدالله، کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، خواستار برطرفی رئیس کمیسیون انتخاباتی افغانستان ، قبل ازبراه انداختن دور دوم انتخابات ماه آینده، شده است.

عبدالله بروز دوشنبه به خبر نگاران گفت، عزیز الله لودین، ریس کمیسیون مستقل انتخابات "از هیچ اعتباری بر خودار نیست" و باید بصورت فوری کسی دیگری جاگزین او گردد.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ آگست با تقلبات وسیعی آلوده بوده و مقامات ملل متحد گفته اند ده ها تن از مامورین محلات با خراب کاری عملیه رای دهی و یا پر نمودن صندوق ها با آرای تقلبی، دست داشته اند.

ناظرین بین المللی از اسن جهت نگران اند که با فرصت کمی که در دست است، آیا افغانستان میتواند یک انتخابات با اعتبار داشته باشد؟

با وجود این نگرانی ها، ریس جمهور کرزی و عبدالله عبدالله مفکورۀ تقسیم قدرت را رد کرده و گفته اند انتخابات دوم باید طبق برنامه به پیش برود.

اعتبار رهبری حکومت افغانستان برای حکومت براک اوباما که در حال حاضر ستراتیژی تازه را در مورد افغانستان تحت غور دارد، اهمیت نهایت زیادی دارد.

حامد کرزی و عبدالله عبدالله هر دو در مصاحبه که بروز یکشنبه انجام یافت گفتند، آنها از تصمیم ایالات متحده در قسمت اعزام عساکر بیشتر به افغانستان، حمایت میکنند.

XS
SM
MD
LG