لینک های دسترسی

Breaking News

رد تقاضای عبداله از طرف کرزی


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، تقاضای رقیبش عبداله عبداله در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری را در مورد برکناری رئیس کمسیون مستقل انتخابات رد نمود.

آقای کرزی طی بیانیهٌ به روز دوشنبه گفت چنین تغیر مهیج در چنین زمان کوتاه ، قبل از هفتم ماه نومبر، برای خیر و صلاح کشور خوب نخواهد بود.

عبداله عبداله به روز دوشنبه گفت به تعقیب چندین گزارش جعلکاری و تقلب در دورهٌ اول انتخابات در ماه آگست، (عزیزاله لودین) رئیس کمسیون انتخاباتی افغانستان از هیچ نوع اعتباری برخوردار نیست و باید قبل از دور دوم انتخابات از وظیفه اش بر کنار گردد.

وزیر خارجهٌ سابق افغانستان همچنان از آقای کرزی خواسته است تا سه وزیر کابینه را به اتهام نادیده گرفتن عمدی مقررات بی طرفی، و مبارزهٌ علنی به نفع رئیس جمهور برحال برکنار نماید.

همچنان، اجمل صمدی، رئیس موسسه ناظر حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا گفت، مردم افغانستان اکنون تعهد واشنگتن را در قبال افغانستان، مورد سوال قرار داده اند. او میگوید، بعضی ها تشویش دارند که طالبان باز به قدرت خواهند رسید.

همچنان به روز دوشنبه، مقامات افغانی گفتند در جریان تصادمات بین پولیس و مظاهره چیان ضد امریکائیان پانزده نفر زخمی گردیده است.

این دومین روز مظاهر است که بر علیه ادعای صورت می گیرد که گویا عساکر غربی نسخهُ از قران مجید را سوزانده اند.

مقامات افغان و امریکائی این ادعا ها را رد مینمایند.

XS
SM
MD
LG