لینک های دسترسی

افزایش تلفات تندروان در پاکستان


قوای نظامی پاکستان میگوید در تازه ترین درگیری ها بخاطر بدست آوردن ادارۀ یک سنگر مستحکم طالبان در نزدیکی سرحد افغانستان، 42 تندور را به قتل رسانیده اند.

با مجموعۀ کشته شده گان روز سه شنبه، قوای نظامی ادعا میکند که بیش از 200 جنگجو دشمن را در جریان عملیات وزیرستان جنوبی به قتل رسانیده باشد. آمار ها به شکل رسمی تائید شده نمیتواند، بخاطریکه خبرنگاران در محل نبرد حاضر نیستند.

قوای نظامی در حدود 30 هزار عسکر را در منطقۀ کوهستانی وزیرستان جنوبی در شمال غرب افغانستان اعزام نموده است.

آنها تلاش دارند طالبان پاکستانی را شکست بدهند که آن منطقه را بخاطر هماهنگی حملات و بمگزاری ها در سراسر پاکستان استفاده نموده اند.

قوای نظامی پاکستان روز شنبه زمانی اعلام کامیابی نمود که ادارۀ کوتکی، زادگاه حکیم الله مسعود، رهبر طالبان را بدست آوردند.

از زمانیکه قوای نظامی در مناطق تحت ادارۀ طالبان داخل شده اند، آنها با مقاومت شدید مواجه میباشند.

XS
SM
MD
LG