لینک های دسترسی

کشته شدن هشت سرباز امریکایی در افغانستان


قتل هشت سرباز امریکایی در افغانستان بروز سه شنبه، اکتوبر را مهلکترین ماه برای ایالات متحده از زمان آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 ساخت.

ناتو میگوید حملات مغلق در جنوب افغانستان هشت سرباز امریکایی و یک غیر نظامی افغان که برای قوای خارجی کار مینمودند به قتل رسانید.

تازه ترین قتل عساکر امریکایی تعداد مجموعی کشته شده گان را حداقل به 53 تن رسانیده که از 51 تن در ماه آگست بلند تر میباشد.

روز سه شنبه، روزنامۀ واشنگتن پوست گزارش داد که یک دپلومات امریکایی که در افغانستان کار میکرد، اولین مامور ایالات متحده بود که به احتجاج علیه جنگ هشت ساله استعفی نمود.

روزنامه گزارش داد که متیو هو، کارمند وزارت خارجه که بلند مقام ترین کارمند امریکایی در ولایت زابل بود استفعی نمود، بخاطریکه او میگوید جنگ افغانستان باعث افزایش شورش گرائی میشود.

XS
SM
MD
LG