لینک های دسترسی

حمله طالبان بر مهمانخانه ملل متحد درکابل


تندروان در افغانستان حداقل شش عمله خارجی و سه افغان ملل متحد را طی حمله بریک مهمانخانه بین المللی در کابل کشتند. یک امریکایی درمیان کشته شدگان است.

مقامات محلی گفتند سه مرد مسلح درحالی که واسکت های انتحاری و برتن و درلباس پولیس تغییرقیافه داده بودند براین مجتمع در سحرگاه روزچهارشنبه حمله کردند.

آنها با قوای امنیتی قبل ازآنکه مواد منفجره شان را انفجار دهند و یا کشته شوند برای دو ساعت با قوای امنیتی جنگیدند. حد اقل دو تن از محافظین امنیتی و یک فردملکی در این حمله کشته شدند.

بعد یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را قدم اول در مختل ساختن انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ماه آینده نام برد.

تندروان به روز چهارشنبه همچنین راکت هایی را بر یک هوتل مجلل و قصرریاست جمهوریی در پایتخت افغانستان شلیک کردند که تلفاتی درپی نداشت.

ریاست نمایندگی ملل متحد در افغانستان این حمله را محکوم کرد و گفت این فعالیت این سازمان را از دوام کار درافغانستان برحذر نخواهد کرد. سفارت ایالات متحده بیانیه یی نشر کرده گفته است حمله بر عمله ملکی حمایت ایالات متحده از مردم افغانستان و روند انتخابات شان را کاهش نخواهد داد.

این حمله یک روز بعد ازیک سلسله انفجارات بم در جنوب افغانستان واقع شده است که هشت امریکایی کشته شدند و ماه اکتبر را مرگبارترین ماه برای عساکر ایالات متحده طی این جنگ هشت ساله قرار داده است.

به روز دوشنبه، تصادم سه هلی کوپتر موجب کشته شدن 11 عسکر ایالات متحده و سه مامور امریکایی مبارزه با مواد مخدر گردید.

مقامات گفتند هیچ یک ازآن تصادمات ازاثرشلیک دشمن نبوده است، اگرچه طالبان مدعی شدند که یکی ازآن طیارات را ساقط ساخته است.

بروزچهارشنبه، مقامات ناتو گفتند نقطه دید ضعیف دلیل این سقوط مرگبار بوده است، که 10 امریکایی درآن کشته شدند. یک بیانیه ناتو حاکی است گرد وغبار غلیظی در وقت برخاست آن هلی کوپتر، دید عملۀ طیاره را ناممکن ساخت و آن هلی کوپتر به یک تعمیر درآن حوالی اصابت کرد. این بیانیه حاکی است تندروان به هیچ وجه طی این تصادم آتش باری نکردند.

XS
SM
MD
LG