لینک های دسترسی

ناسا جدیدترین راکت را به فضا پرتاب کرد


بعد از چندین بار تاخیربیشتر ازیک روز،ناسا، اداره فضایی ایالات متحده نهایتا جدیدترین راکت خویش موسوم به اِریز یَک- اکس را به فضا پرتاب کرد.

آب وهوا بروزچهارشنبه در مرکز فضایی کنیدی در فلوریدا برای اجازه دادن پرتاب راکت پاک گردید. سرعت این راکت به چهار برابر سرعت صوت و به ارتفاع 40 کیلومتر طی پرواز دودقیقه یی اش رسید.

راکت اریز بعد ازترک اتمسفیر زمین و قبل ازسقوط به زمین ویدیویی را ارسال کرد. این راکت به آقیانوس اطلس جایی که مقامات میگویند عملیات های بهتر تحت کار است، رها شد.

انجینران ناسا می گویند این پرواز مفهومی جدید از یک آزمایش برای طراحی این راکت بود. آنها امیدوارند تا معلومات ارزشمندی را درمورد اجراأت این راکت 700 سنسوری که آن حمل می کند کسب کنند.

راکت نسل آینده نسخه تعریف شده از تقویت کننده مواد سوخت جامع سفینه فضایی است.

XS
SM
MD
LG