لینک های دسترسی

افزایش شمار مراکز رای دهی برای دور دوم انتخابات 


باوجود نگرانی ها در مورد اینکه افزایش مراکز رای دهی منجر به تقلب بیشتر خواهد شد، مامورین انتخابات افغانستان میگویند که آنها در نظر دارند شمار مراکز ری دهی را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افزایش دهند.

بعد از آنکه تحقیق کننده گان بیش از یک ملیون رای تقلبی را دریافت نمودند، ناظرین انتخاباتی خارجی توصیه کردند که شمار مراکز رای دهی را که در دور اول انتخابات به بیش از شش هزار میرسید کاهش داده شود.

فکر میشود که شمار زیادی از آرای تقلبی از مراکز رای دهی دور افتاده رسیده بود که یا هیچگاه باز نشده بود یا ناظرینی وجود نداشته است که از آن نظارت کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بروز پنجشنبه گفت آن اداره شمار مراکز رای دهی را با اندکی افزایش به ۶۳۲۲ خواهد رسانید و شمار کافی کارکنان را در اختیار دارد که عملیۀ با مورد اعتماد را تضمین نماید.

ملل متحد تاکنون در مورد این اعلان پاسخی ارائه نکرده است. مامورین ملل متحد بروز چهارشنبه گفتند باوجود حمله مرگبار طالبان بر مهمانخانۀ ملل متحد در کابل که طی آن پنج مامور ملل متحد کشته شدند، کارکنان آن سازمان به مساعدت شان در جهت آماده گی کشور برای برگزاری انتخابات هفتم نومبر ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG