لینک های دسترسی

کلنتن: پاکستان میداند رهبران القاعده کجا اند


هیلری کلنتن وزیر خارجه امریکا میگوید مشکل است باور کرد مقامات پاکستانی ندانند رهبران القاعده در کجا پنهان شده اند.

وی بروز پنجشنبه در لاهور به خبرنگاران پاکستان گفت همچنان بسیار مشکل است باور کرد که حکومت پاکستان بخواهد دهشت افگنان را بدست آورد و نتواند این کار بکند.

ایالات متحده میگوید رهبران ارشد القاعده در امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان بسر میبرند.

قرار است خانم کلنتن امشب در دومین روز سفر سه روزه اش به پاکستان با لوی درستیز آنکشور ملاقات کند.

توقع میرود که آنها روی تهاجم اردوی پاکستان علیه افراط گرایان در وزیرستان جنوبی بحث کنند.

اردوی پاکستان بروز پنجشنبه گفت در حالیکه تهاجم آن در منطقۀ وزیر ستان حنوبی ادامه دارد، قوای آنکشور یک موضع مستحکم جنگجویان ازبک متحد با طالبان را در شهر شمالغربی کانی گورام محاصره نموده اند.

کلنتن طی یک سفر دپلوماتیک به پاکستان که هدف آن بهبود تصویر امریکا میباشد در شهر لاهور با محصلین، مامورین و رهبران مذهبی دیدار نمود.

یکروز بعد از بمگزاری موتری در پشاور که باعث هلاکت ۱۰۵ نفر گردید، خانم کلنتن از محصلین کالج دولتی لاهور خواست تا در برابر افراط گرایانی که کشور را بی ثبات میسازند، بایستند.

چندین نفر از خانم کلنتن پرسیدند که برای عدم اعتماد بین پاکستان و ایالات متحده چه باید کرد. وی گفت دو کشور اکنون در یک نقطه ای قرار دارند که میتوانند یک رابطۀ جدید را بیشتر بر اساس منافع مشترک انکشاف دهند تا اختلافات شان.

وزیر خارجه در جریان سفر خود چندین ابتکار جدید کمک خارجی را بشمول ۱۰۵ ملیون دالر برای بهبود قوای پولیس و امنیت سرحدی، ۵۶ ملیون دالر برای بیجاشده گان تهاجم های اردوی پاکستان علیه طالبان و ۴۵ ملیون دالر برای گسترش تحصیلات عالی در آنکشور اعلان نمود.

XS
SM
MD
LG