لینک های دسترسی

جلسۀ خاص ملل متحد در مورد افغانستان


شورای امنیت ملل متحد در نظر دارد بروز پنجشنبه یک جلسۀ خاص را در مورد وضعیت افغانستان دایر کند. این جلسه یکروز بعد از حمله مرگبار بر یک مهمانخانۀ ملل متحد در کابل برگزار میشود.

یک بیانیه ملل متحد میگوید بان کی مون سرمنشی ملل متحد ۱۵ عضو شورای امنیت ملل متحد را در جریان قرار خواهد داد.

پنج مامور ملل متحد طی حمله انتحاری روز چهارشنبه بر مهمانخانۀ ملل متحد در کابل کشته شدند.

طالبان در مورد این حمله ادعای مسئولیت نموده و گفته است که این اولین گام در راه یک پلان برای برهم زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده در افغانستان بود.

بروز پنجشتنبه طالبان سوگند یاد نمودند که حملات خود در آستانۀ انتخابات هفتم نومبر تشدید میبخشند. یک سخنگوی طالبان به ادارۀ خبررسانی فرانسه گفت که آن گروه تندرو پلان ها و تکتیک ها جادید برای برهم زدن انتخابات دارد.

در عین حال باوجود نگرانی ها در مورد اینکه افزایش مراکز رای دهی منجر به تقلب بیشتر خواهد شد، مامورین انتخابات افغانستان میگویند که آنها در نظر دارند شمار مراکز ری دهی را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افزایش دهند.

کمیسیون مستقل انتخابات گفت شمار کافی کارکنان را در اختیار دارد که یک عملیۀ مورد اعتماد را تضمین نماید.

XS
SM
MD
LG