لینک های دسترسی

دستگیری پولیس  و عساکر عراقی در ارتباط با بمگزاری


مامورین ارشد حکومتی عراق دستگیری تعداد زیاد صاحب منصبان و اعضای قوای امنیتی عراق را به اتهام دخالت و یا غفلت در ارتباط به حملات بمگزاری روز یکشنبه در بغداد اعلام نمودند.

تلویزیون عراقی گزارش داد که تورن جنرال قسیم عطا، سخنگوی قوای نظامی در بغداد، دستگیری 11 صاحب منصب و 50 عضو پولیس را به اتهام دست داشتن و یا غفلت در حملات بغداد اعلام نمود.

در آن انفجارات قوی که دو وزارت را هدف قرار داد و کلکین ها را در سراسر مرکز شهر تکان داد، در حدود 155 تن کشته و صد ها تن دیگر جراحت برداشتند.

آن انفجارات، که باعث قتل تعداد زیاد اطفال در ساحۀ سبز تحت ادارۀ حکومت گردید، باعث خشم گستردۀ مردم نیز شده است. تعداد زیاد اعضای حزب مخالف پارلمان از وزرای ارشد خواست تا استعفا بدهند و از نوری المالکی، صدراعظم عراق خواستند تا در رابطه به خلا های امنیتی برای پارلمان صحبت نماید.

جنرال عطا، که اخیراً تنها در مورد بهبود وضع امنیتی صحبت میکرد، خبر سرکوبی را به خبرنگاران اعلام نمود. او گفت قوماندان اردو و پولیس ناحیۀ سلاحیۀ بغداد، که محل انفجارات روز یکشنبه میباشد، دستگیر شده و تحقیقات جریان دارد.

او همچنان علاوه نمود که آن دو تن، همراه با دیگران، بخاطر دستگیر شده اند که مسولیت امنیت آن منطقه رابه عهده داشتند. ولی عطا مشخص نساخت که آیا آنها به همکاری با مهاجمین مجرم اند و یا هم بخاطر غفلت نمودن.

او اضافه نمود در صورتیکه تحقیقات حکومتی دریابد که سایر مامورین حکومت غافل بوده و یا هم شورشیان را کمک نموده باشند، ممکن آنها نیز دستگیر شوند.

تورن جنرال عثمان علی فرهاد، قوماندان فرقۀ هشتم عراق همچنان برای مردم عراق اطمینان داد که عساکر او تلاش دارند شورشیان را که در انفجارات و بمگزاری ها در مناطق مختلف کشور دست دارند، سرکوب خواهند نمود.

او میگوید که قوماندان های قوای نظامی عراق عملیات یورشی را در مناطق متعدد انجام میدهند و تلاش دارند تا تمام اشخاصی را که قانون را بدست گرفته و حامل سلاح غیر قانونی اند دستگیر نمایند. او میگوید حتی یک روز هم سپری نشده که عساکر او حداقل دو یا سه تن را در هر ولایت به ارتکاب چنین اعمالی دستگیر نکنند و قوای او به سرکوبی اعضای مقاومت و شورشیانی که حملات را طرح میکنند، ادامه خواهد داد.

هوشیار زیباری، وزیر خارجۀ عراق گفت که او و وزارت اش با هیئت ملل متحد بشکل کامل همکاری خواهند کرد که بخاطر تحقیقات در مورد دخلات دهشت افگنی خارج از کشور اعزام میشوند.

انفجارات روز یکشنبه بدترین حملات از دو سال بدین طرف بود. این حملات به تعقیب انفجارات خونین ماه آگست در مرکز بغداد صورت گرفت که تعداد زیاد قربانیان را بجا گذاشت.

XS
SM
MD
LG