لینک های دسترسی

رد معاملۀ ذروی توسط اعضای مجلس شورای ایران


اعضای ارشد مجلس شورای ملی ایران یک معاملۀ غنی سازی یورانیم را که از حمایت ملل متحد بهره مند بود و بمنظور کاهش نگرانی در مورد پروگرام ذروی ایران طرح شده بود، رد نموده اند.

علاالدین بروجردی، رئیس کمیتۀ امنیت ملی مجلس شورای ملی بروز شنبه به وسایل نشراتی دولتی گفت که آن کمیته با پلان ارسال یورانیم ایرانی بخاطر برای غنی سازی بیشتر مخالف است.

او علاوه کرد که بموجب این توافق تضمینی وجود ندراد که ایران در بدل آن مواد سوخت دریافت کند.

طبق گزارش تهران به ادارۀ بین المللی انرژی ذروی گفته است که قبل از ارسال یورانیم غنی شده بخارج، برای دستگاه های تولید برق خود مواد سوخت میخواهد.

هدف پیشنهاد ادارۀ بین المللی انرژی ذروی جلوگیری غنی سازی توسط ایران بمرحله ایست که بتوان ازان برای تولید اسلحۀ ذروی کار گرفت.سایر جوانب در مذاکرات، یعنی ایالات متحده، روسیه و فرانسه قبلاً به آن توافق نموده اند.

XS
SM
MD
LG