لینک های دسترسی

آیا خوردن گوشت سبب رشد عضلات میشود؟


بسیاری به این باور استند که اگر شما مقدار زیاد پروتیین را در یک وقت غذا از جمله گوشت، ماهی حتی پروتیین لوبیا صرف کنید، این امر به رشد عضلات تان کمک خواهد کرد. اما تحقیقات جدید در تکساس که سرزمین گوشت گاو خوانده میشود دریافت نموده که این شاید حقیقت نداشته باشد.

شمار زیادی از مردم علاقه مند استند که به بهترین شکل آن عضلات خود را رشد دهند. ورزشکاران زیبایی اندام میخواهند که عضلات بزرگتر داشته باشند، فضا نوردان میخواهند بدانند زیراکه آنها در فضا نمیتوانند به تمرینات فزیکی بپردازند ، دکتوران میخواهند بدانند که چطور میتوانند مریضان را قوی نگهدارند. تحقیقات از بخش طبی پوهنتون تکساس در مورد حقایقی را دریافت نموده است.

دو گلاس بدون جونز یک تحقیق کننده درین زمینه افراد کهن سال و بعضی از افراد جوان را برای این مقصد انتخاب نموده و از آنها خواست تا پروتین بیشتر صرف کنند. وی اندازه گیری نمود که آنها قبل از ینکه صبح چیزی بخورند چطور پروتیین را جذب میکنند. بعداً وی برایشان ناشتا را داد.

"ما یا چهار اونس یا یک مقدار ۱۲ اونس گوشت سرخی گاو دادیم"

بعداً پدون جونز و همراهانش با استفاده از تکنالوژی پیشرفته سکن استفاده نمود تا اندازه گیری کند که غذای غنی از پروتیین چطور به عضلات تبدیل میشود.

وی میگوید، ما قبلاً میدانستیم که یک خوراک چهار اونس گوشت سرخی گاو ۵۰ فیصد افزایش را در سنتیز پروتیین عضلات در میان افراد جوان و مسن بوجود آورد.

وی میگوید که آنچه ما میخواستیم ازین تحقیقات بیاموزیم اینست در حالیکه یک خوراک چهار اونس گوشت سرخی گاو یا مرغ که باعث یک افزایش ۵۰ فیصد سنتیز عضلات میشود، آیا افزایش مقدار غذا و مقدار پروتیینی که به افراد تحت تحقیق داده میشود، میتواند با عث رشد بیشتر عضلات گردد یا خیر.

پاسخ در مورد بطور تعجب آور منفی بود. پدون جونز افرادی مورد تحقیق را دریافت که ۱۲ اونس مواد پروتین دار را خوردند اما عضلات بیشتر از آنچه را با صرف مقدار چهار اونس بدست میآمد، حاصل نکردند.

وی میگوید، شما میدانید با مصرف ۳۰ ملی گرام اول پروتین رشد عضلات تحریک میشود. بعد ازین نقطه پروتین اضافی به انرژی مبدل میشود که مانند مواد مغذی دیگر و ویتامین مفید است اما شما دیگر آنرا برای تحریک رشد عضلات بکار برده نمیتوانید.

پدون جونز میگوید کسانیکه میخواهند عضلات شان بزرگ شود باید درین مورد دوباره فکر کنند که پروتیین ها را چطور و چه وقت صرف کنند. افراد باید بعوض صرف یک مقدار زیاد پروتین در یک وقت باید مصرف پروتیین شانرا در جریان روز تقسیم کنند و آنرا چند بار صرف کنند. نتایج این ریسرچ در ژورنال انجمن رژیم غذایی امریکا بچاپ رسیده است.

XS
SM
MD
LG