لینک های دسترسی

تعهد کرزی مبنی بر محو فساد اداری


حامد کرزی، رئیس جمهور دوباره انتخاب شدۀ افغانستان تعهد نمود که با تمام کشور همکاری نموده و فساد گستردۀ اداری را از بین خواهد برد.

روز سه شنبه در بیانیۀ کامیابی خود آقای کرزی در کابل گفت که ادارۀ جدید او مانند "آئینۀ افغانستان" بوده که تمام افغانستان را بازتاب خواهد داد. او وعده نمود تا آنچه را او "لکۀ فساد" اداری خواند، از حکومت افغانستان بردارد.

آقای کرزی علاوه نمود که برندۀ اصلی انتخابات افغانستان صرف یک شخص نبوده، بلکه تمام مردم افغانستان است که در آن انتخابات سهم گرفته اند.

یک روز بعد از آنکه، عبدالله عبدالله، رقیب عمدۀ او از دور دوم انتخابات هفتم نومبر منصرف شد، کمیسون انتخابات آن کشور آقای کرزی را برنده اعلام کرد. آقای عبدالله گفت او بخاطر انصراف نموده که در مورد تقلب گسترده در دور اول انتخابات در ماه آگست نگران بود.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آقای کرزی را بخاطر انتخاب دوبارۀ او تبریکی داده است. ولی آقای اوباما همچنان تاکید ورزید که اکنون زمان برای "بهبود حکومتداری" و "تلاش جدی تری" برای محو فساد اداری و تسریع تربیۀ قوای امنیتی افغانستان میباشد تا آنها از کشور خود محافظت کرده بتوانند.

آقای اوباما گفت با حکومت کرزی از نزدیکی همکاری خواهد نمود تا مطمین باشد که مردم افغانستان شاهد پیشرفت واقعی در زندگی شان باشند.

رابرت گبس، نطاق قصر سفید گفت انتخاب دوبارۀ آقای کرزی واشنگتن را مساعدت میکند تا استراتیژی جنگ افغانستان را طرح نماید.

XS
SM
MD
LG