لینک های دسترسی

حامد کرزی - وعده ریشه کن ساختن فساد


حامد کرزی که برای بار دوم منحیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب شده است میگوید، او میخواهد یک حکومتِ را با اکثریت نمایندگان از سراسر افغانستان تشکیل دهد، و وعده نموده است که اصلاحاتی را برای ریشه کن نمودن فساد و تقویت قوت های امنیتی افغان بمیان بیاورد.

وی این اظهارات را یک روز بعد از آن بیان داشت که کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور او را برندۀ انتخابات جنجال برانگیز 20 اگست اعلان نمود.

رئیس جمهور حامد کرزی در حالیکه دور جدید پنج سالۀ خویش را آغاز نمود، طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت، بهبود امنیت و تضمین یک حکومت خوب در صدر آجندای کاری وی باقی خواهد ماند. کرزی گفت، برای نایل شدن به این اهداف او برای ایجاد یک حکومتِ که وی آنرا حکومت متحد ملی خواند، کار خواهد نمود.

"حکومت من برای تمام افغانها، و تمام آن افرادی که میخواهند با من کار نمایند، بدون در نظر داشت آنکه آنها در انتخابات مخالف من بودند و یا از من حمایت مینمودند، استقبال مینماید."

حکومت رئیس جمهور کرزی بخاطر عدم اقدامات جدی برای ریشه کن نمودن فساد گسترده، از سوی ایالات متحده و سایرمتحدین غربی تحت فشار باقی مانده است.

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبلاً طی یک تماس تلیفونی با حامد کرزی دور دوم انتخابات را به وی تبریک گفته و از رهبر افغانستان خواست تا اصلاحات را تطبیق نموده و علیه فساد اقدامات جدی نماید. حامد کرزی نیز تعهد نمود تا برای رسیدگی به این مشکلات اقدامات جدید اتخاذ کند.

"ما از حکومت خویش و محیط که در آن زندگی میکنیم، آگاهیم. و ما بهترین تلاش های خود را برای بیان تمام سوالاتی که افغانستان با آن مواجه است، ارائه خواهیم داشت و تلاش خواهیم نمود تا تمام آرزو های مردم افغانستان بسوب یک حکومت شفاف تأثیر گذار که بطور قانونی ایجاد شده باشد، بر آورده گردد. و همچنان در عین حال این را تضمین مینمائیم، پول های که مردم شما مالیه پرداخته و از کشور های شما به ما ارسال میگردد، بطور درست و هوشیارانه بمصرف برسد."

مقامات انتخابات افغانستان بعد از آن حامد کرزی را برنده اعلام نمودند که رقیب وی عبدالله عبدالله از اشتراک در دور دوم انتخابات که قرار بود بتاریخ 7 نومبر برای حل منازعۀ تقلب دور اول انتخابات برگذار گردد، دست کشید.

وزیر خارجۀ اسبق تصمیم خویش را بعد از آن اعلان نمود که حامد کرزی تقاضای او را مبنی بر بر کناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و چندین وزیر دیگر رد نمود. عبدالله عبدالله گفت، تقاضا های وی برآورده نگردیده و او معتقد بود که تقلب در دور دوم انتخابات نیز صورت خواهد گرفت.

کارل ایکن بیری، سفیر ایالات متحده در افغانستان طی یک کنفرانس خبری جدا گانه گفت، نتایج عملیه انتخابات یک فرصت جدیدی برای جامعۀ جهانی است تا از نزدیک با رهبران افغان کار کنند.

"ما باید طی سال های آینده تلاش های جدی را در قبال انکشاف اردو و پولیس ملی افغانستان بخرج دهیم، تا آنها بتواند بطور مستقم ویسعاً امنیت را برای مردم خویش تهیه نمایند. و کوشش های بیحد جدی و پیشرفت های بسیار جدی در تلاش برای بهبودی جواب گوئی حکومت بخرج داده شده است. واقعاً باید علیه مشکل فساد مبارزه نمود و راه حلی برای آن مشکل باید دریافت گردد. و ما "یعنی جامعۀ جهانی"، نقشی داریم! که باید (دررفع این مشکل) بازی نمائیم."

درحالیکه جنجال انتخابات حل گردیده و چنین به نظر میاید که تردید سیاسی خاتمه یافته باشد، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هنوز هم تصمیم خویش را در رابطه به فرستادن عساکر علاوگی به افغانستان، جایکه خشونت روز افزون طالبان تلاش های بین المللی را در خصوص تأمین امنیت در آن کشور به مخاطره انداخته است، اعلان ننموده است.

XS
SM
MD
LG