لینک های دسترسی

عبدالله می گوید انتخاب مجدد کرزی مشروعیت ندارد


رقیب عمده سیاسی حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان می گوید انتخاب مجدد رییس جمهور این کشور غیرقانونی است و توانایی او را درمقابله با فساد اداری صدمه می زند.

عبدالله عبدالله وزیرخارجه سابق افغانستان چند روزقبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نگرانی ها از تقلب کناره گیری کرد. بروزچهارشنبه، او گفت کمیسیون انتخاباتی که انتخابات دور دوم را لغو کرد وآقای کرزی را برای یک دوره پنج ساله دیگر تقرر کرد صلاحیت قانونی انجام این کار را ندارد.

عبدالله به خبرنگاران درکابل گفت که حکومتی که تحت چنین شرایطی تشکیل گردد انتظار نمی توان داشت که با فساد اداری مقابله کند و یا با بسیاری از دیگر چالشهایی که افغانستان با آن مواجه است، برخورد کند. او گفت او هیچ پلانی برای تشکیل ائتلافی با آقای کرزی ندارد و از حامیانش خواست تا در موقف مخالف به طور صلح آمیز باقی بمانند.

بروزسه شنبه، آقای کرزی خطاب به ملت افغانستان بعد ازتقرر در دومین دور ریاست جمهوری تعهد کرد تا هرگونه مساعی ممکنه را برای ازبین بردن فساداداری درحکومت انجام بدهد. اگرچه، او همچنین اخراج مقامات عالی رتبه در هر پاکسازی ضد فساد اداری رد کرد.

رهبران اروپایی و ایالات متحده بروز سه شنبه از آقای کرزی تقاضا کرد تا بر بهبود حکومت داری و امنیت و مبارزه با فساد اداری توجه شان را معطوف بدارند.

مقامات غربی و رقبای سیاسی آقای کرزی بیم دارند که رییس جمهور شاید پست های مهم حکومتی را به افرادی که در دست کاری وسیع انتخابات دست داشتند اعطاء بخشد. انتخاباتی که ناظرین ملل متحد گفتند رییس جمهور افغانستان بیشتر ازیک ملیون رای تقلبی داده شد.

ناظرین انتخابات دوماه را صرف باطل ساختن آراء تقلبی کردند، قبل ازآن که اعلام کند در انتخابات ماه اگست هیچ فردی برنده قاطع نبوده است. انتخابات مجوزه دور دوم این هفته که برای اواخر این هفته اعلام شده بود، بعد ازآن لغو شد که تنها رقیب آقای کرزی از شرکت درانتخابات خارج شد.

XS
SM
MD
LG