لینک های دسترسی

زلزله جنوب ایران را لرزاند


رسانه های حکومتی ایران گزارش دادند که یک زلزله جنوب ایران را لرزانیده 269 نفر را زخمی کرد.

این زلزله دراوایل صبح چهارشنبه در نزدیک شهر بندری بندرعباس رخ داد که موجب قطع شدن لین های برق شد و ساکنان مضطرب را روانه سرک ها کرد.

رسانه های خبری حکومتی گزارش می دهند که این زلزله به قدرت 4.9 به مقیاس ریکتر بوده است.

ایران در مسیر خط زلزله قرار دارد و درنتیجه مستعد زلزله می باشد.

XS
SM
MD
LG