لینک های دسترسی

'لرد اشدون: برتانیه نزدیک به شکست در افغانستان'


روزنامه تلگراف برتانیه در شماره ۵ نوامبر خود مقالۀ را تحت عنوان لرد اشتن هشدار میدهد که بریتانیا نزدیک به شکست در افغانستان است بچاپ رسانیده و مینویسد، لرد اشتن رهبر سابق لیبرال دیموکرات ها و نماینده سابق و ارشد ملل متحد در بوسینیا که نزدیک بود سال قبل این پوست را در افغانستان اشغال نماید، در مورد عواقب وخیم شکست ایالات متحده و متحدین آن در مبارزه علیه طالبان، هشدار میدهد.

روزنامه دیلی تلگراف مینویسد بدنبال کشته شدن پنج عسکر بریتانوی که بروز سه شنبه در اثر گلوله باری یک پولیس افغان در ولایت هلمند بقتل رسیدند، لرد اشتن طی سخنانی خطاب به همکارانش اظهار داشت که از دیدگاه وی، شکست در افغانستان و یا خروج از آن کشور عواقب مصیبت باری را بدنبال خواهد داشت که این عواقب شامل تعداد کثیری از مردم افغانستان میشود که خواهان بودن عساکر خارجی در آنکشور میباشند.

روزنامه دیلی تلگراف ادامه میدهد: لرد اشتن میگوید این حرکت به القاعده اجازه خواهد داد تا از ساحه کوچکی در شمال پاکستان که تحت فشار قرار دارند، وسعت یافته و در افغانستان زیر هیچ نوع فشاری مستقر گردند. وی میگوید این حرکت همچنان منجر به سقوط اجتناب ناپذیرحکومت پاکستان، و دسترسی جهادی ها به سلاح ذروی آنکشور خواهد شد، و در نهایت این حرکت منجر به عمیق شدن بی ثباتی در بی ثبات ترین منطقه جهان شده و ضربه دردناکی بر ناتو خواهد بود.

روزنامه دیلی تلگراف مینویسد طبق اظهارات لرد شاتن، یکی دیگر از پی آمد های این شکست و یا خروج، ضربه شدیدی به کشور های دوست و میانه رو اسلامی وارد خواهد آورد که در حال جدال با جهادی شدن و رفتن به قرون اوسطی در داخل مذهب خود هستند و سعی دارند تا ارزش های مدنی بودن و تحمل را در کشور های خود حکمفرما نمایند. وی میگوید این ها عواقبی است که ما باید بخاطر داشته باشیم.

روزنامه نیویارک تایمز هم مقالۀ را در ارتباط به کشته شدن عساکر بریتانوی در افغانستان و عکس العمل مردم آنکشور بچاپ رسانیده و میگوید: کشته شدن پنج عسکر بریتانوی توسط یک پولیس افغان که با آنان کار میکرد، منجر به اعتراضات در بریتانیه گردیده و آسیب پذیری عساکر خارجی را در افغانستان در رابطه به تعلیم و تربیه پولیس و اردوی آنکشور، پر رنگ تر نمود.

روزنامه نیویارک تایمز مینویسد: این حمله در اواسط روز سه شنبه در ولایت هلمند در حالی رخ داد که عساکر در زیر آفتاب پائیزی در بام یک پوسته تفتیشی که از یک احاطه مشترک افغان و بریتانیا محافظت میکرد، استراحت میکردند. آنان چون در کنار همکاران افغان خود قرار داشتند لباس و کلاه زره را از تن کشیده بودند، زیرا هیچگاه تصور نمی کردند از جانب یکی از کسانی که با آنان زندگی و کار میکند، هدف حمله قرار گیرند.

روزنامه نیویارک تایمز مینویسد: این واقعه همچنان یکماه بعد از آن اتفاق می افتد که یک پولیس افغان در جریان یک گزمه مشترک در ولایت وردک، دو عسکر امریکایی را بقتل رسانید که این موضوع نگرانی ها در مورد نفوذ طالبان در داخل نیرو های امنیتی افغانستان مخصوصاً پولیس افزایش داد. در حالیکه قرار است همین نیرو های امنیتی برای تامین امنیت کشور شان، در آینده با طالبان مقابله نمایند.

روزنامه نیویارک تایمز مینویسد که به گفته مامورین افغان در ولایت هلمند و طبق اظهارات مردم محل این مرد مسلح یکی از حامیان طالبان بود و به گفته دگرمن دیوید ویک فیلد، سخنگویی نیرو های بریتانیا در هلمند، این پولیس افغان فقط یک مجرم منفرد بود. و اما مامورین در هلمند هشدار داده اند که فرقی نمیکند اگر این شخص یک مجرم منفرد بود و یا چیز دیگری وشاید این عمل باز هم تکرار شود. حاجی محمد انور خان، یک رهبر محلی و نماینده ولایت هلمند در پارلمان افغانستان میگوید این بار اول نبوده و بار آخر هم نخواهد بود.

روزنامه نیویارک تایمز در ختم مقاله مینویسد جنرال ستانلی مک کرستل، قوماندان نیرو های امریکا در افغانستان طی اعلامیۀ میگوید ما اجازه نخواهیم داد تا این حادثه ما را از مسیر اعمار یک شراکت با نیرو های امنیتی افغانستان برای تامین امنیت آینده آنکشور خارج سازد.

XS
SM
MD
LG