لینک های دسترسی

تعهد گوردن برون مبنی بر ادامۀ جنگ در افغانستان


در حالیکه پشتیبانی از جنگ برتانیه در افغانستان کاهش مییابد، گوردن برون، صدراعظم آن کشور میگوید حکومتش بماموریت افغانستان متعهد میباشد.

آقای برون طی بیانیه ای بروز جمعه گفت تهدید عمده ای که کشور با آن مواجه میباشد از افغانستان و پاکستان نشئت مینماید و گفت که برتانیه آنرا ترک نخواهد نمود.

صدراعظم برتانیه همچنان گفت او به حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفته است که پشتیبانی برتانیه به قابلیت رهبر افغانستان در مبارزه علیۀ فساد اداری متکی میباشد.

تعداد روزافزون تلفات برتانیه در افغانستان پشتیبانی از جنگ را در برتانیه کاهش داده است.

قبلاً در طول هفته در یک واقعۀ تکان دهنده، پنج عسکر برتانوی و یک فرد پولیس افغانستان بقتل رسیدند.

در حدود نه هزار عسکر برتانوی در افغانستان خدمت میکنند.

از سال ۲۰۰۱ باینطرف مجموعاً ۲۳۰ عسکر برتانیه در افغانستان هلاک شده اند.

XS
SM
MD
LG