لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن رقم بیکاران در ایالات متحده به ۱۰٫۲٪


رقم بیکاران در ایالات متحده در ماۀ اکتوبر بسرعت بلند رفته و به ۱۰٫۲٪ رسید که، بیشترین از سال ۱۹۸۳ باینطرف میباشد.

این گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر حاکیست که کار فرمایان ایالات متحده در ماۀ اکتوبر نسبت به ماۀ قبل یک تعداد کمتر کارگران را برکنار نمودند، اما بصورت عمومی ۱۹۰ هزار شغل از بین رفت.

رئیس شورای مشاورین اقتصادی براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید سرعت برکنار کردن کارمندان و کارگران نسبت به اوائل سال که اوج پس روی اقتصادی بود، بطی تر شده است.

اما کرستینا رومر میگوید این گزارش مایوس کنندۀ بیکاری همچنان یاد دهندۀ این حقیقت است که بکار گماشتن کارگران چه وظیفۀ مشکل و عاجلی میباشد.

از دست دادن مشاغل بیشتر سکتورهای ساختمانی، پرچون فروشی و تولیدات صنعتی را متضرر ساخته ولی سکتور حفظ الصحه و کاریابی مؤقتی ازان منفعت برده است.

بعضی از علمای اقتصاد نگران هستند که بیکاری مقدار عواید خانواده های ایالات متحده را کاهش میدهد که ممکن است به مصارف مستهلکین صدمه وارد نماید.

مصارف مستهلکین در حدود ۷۰٪ اقتصاد امریکا را تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG