لینک های دسترسی

تلفات ده نفر از اثر انفلوانزای خوک در افغانستان


مقامات افغان می گویند تا کنون ۷۷۲ واقعهٌ انفلوانزای خوک در افغانستان ثبت گردیده،و ۱۰ نفر از اثر این مرض وفات نموده است.

مقامات می گویند وقایع انفلوانزای خوک از ولایات کابل ، پروان، هرات، قندهار، ننگرهار، و بامیان گزارش شده است.

داکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صیحیهٌ افغانستان به روز یکشنبه گفت تمام ده نفری که از اثر این مرض تلف گردیدند، افغان ها بودند، و علت اساسی تلف شدن این اشخاص این بود که نا وقت به کلینیک ها مراجعه نموده بودند.

وی گفت اکثریت خارجی های که به ویروس (ان یک اچ یک) مبتلا گردیده اند ، افراد قوای ناتو بودند و قادر بودند که تداوی را در مرحلهٌ اول آغاز نمایند.

پیطر گرس، نمایندهٌ مؤسسهٌ صحی جهان در افغانستان گفت خدمات صحی افغانستان بطور قابل ملاحضهبرای شیوع این مرض آماده است، ولی وی گفت مؤسسهٌ وی هنوزهم منتظر یازده ملیون واکسین (ان یک اچ یک) است که برسد.

وی گفت مقامات صحی برای حالاتی آمادگی می گیرند که ممکن یک بر چهارم حصهٌ نفوس افغانستان به این ویروس مبتلا گردند.

هفتهٌ گذشته حکومت افغانستان تمام مکاتب، و یونورستی ها را برای سه هفته مسدود نمود تا از انتشار این ویروس جلوگیری بعمل آید.

مؤسسهٌ صحی جهان می گوید ویروس (اچ یک ان یک) در سراسر جهان انتشار یافته است.

تا ماه اکتوبر گذشته، چهار صدو چهل هزار واقعهٌ این مرض در جهان گزارش شده است، و اضافه تر از ۵۷۰۰ نفر تا کنون تلف گردیده است.

XS
SM
MD
LG