لینک های دسترسی

افزایش تعداد عساکر امریکائی در افغانستان - نظرات افغان ها


در حالیکه براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده با مشاورینش روی افزایش تعداد عساکر امریکائی در افغانستان مباحثه و مناظره میکند، افغان ها در مورد نظرات خود را دارند.

سال جاری مهلک ترین سال برای عساکر خارجی در افغانستان از زمان تهاجم تحت رهبری ایالات متحده جهت برانداختن حکومت طالبان در هشت سال قبل باینطرف بود.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، برای چندین هفته در واشنگتن مشوره های مشاورین خود را در مورد بهترین مسیر دران کشور جنگ زده، استماع میکند. اما دران سوی دیگر جهان مردم عادی در افغانستان مشوره های خود شان را برای رئیس جمهور ایالات متحده ارائه مینمایند.

اختر توتاخیل، یک محصل رشتۀ طب از خوست میگوید:

"اعزام عساکر به افغانستان مشکل را حل نخواهد کرد. اگر ایالات متحده و افغانستان مذاکرات را با طالبان آغاز کنند، بهتر خواهد بود."

زین الدین وحدت مسکونۀ کابل میگوید: "بنظر من در افغانستان امنیت توسط جنگ فراهم نمیشود. اگر بعوض ده هزار یک ملیون عسکر هم اعزام شود نمتوانند امنیت را فراهم نمایند."

او معتقد است که حکومت باید مذاکرات را آغاز نماید. احمد ولی مومند در پوهنتون ولایت پکتیکا محصل است. او میگوید حکومات خارجی باید از منابع شان برای چیزهای دیگر غیر از اعزام عساکر استفاده کنند.

"آنها باید با همۀ مردم ما کمک کنند تا یونیورستی ها و مکاتب و سایر چیزها اعمار کنند تا به احتیاجات جامعۀ ما جوابگو باشد."

داؤد سلطان زوی عضو ولسی جرگۀ مجلس شورای ملی افغانستان است. او میگوید بعقیدۀ او به عساکر بیشتر نیاز وجود دارد و حکومات ایالات متحده و افغانستان در قسمت نتوانسته اند دلیل اعزام عساکر بیشتر را مخابره نمایند.

"وقتی امنیت وجود نداشته باشد چگونه میتوانید مکتب اعمار کنید؟ وقتی نتوانید به یک ولسوالی بروید چگونه میتوانید درانجا مکتب بسازید؟ شما نمیتوانید مکاتب را در بارک های عسکری بسازید و بعداً بجاهای دیگری انتقال بدهید. شما باید به هر ولسوالی رفته و امنیت آنرا تامین نمائید."

شینکی کروخیل نیز یک عضو ولسی جرگه است. او میگوید نمیداند چرا برای اتخاذ تصمیم روی این موضوع توسط حکومت ایالات متحده هفته ها لازم باشد.

"آنها باید در مورد اینکه چه باید بکنند، واضح حرف بزنند. قاطعاً باید عساکر بیشتر اعزام کنند زیرا اردوی ملی افغانستان در موقعیتی قرار ندارد که حقیقتاً بتواند بمقابل شورشیان از کشور دفاع نمایند."

ایالات متحده تقریباً ۶۸ هزار عسکر در افغانستان دارد و در حدود ۴۰ هزار عسکر ناتو و متحدین نیز دران کشور مستقر میباشند.

جنرال ستنلی مکرستل، قوماندان ارشد ناتو و امریکا هشدار داده است که اگر قوای نظامی اضافی به افغانستان اعزام نگردد ممکن است قوای ائتلاف ناکام شود.

XS
SM
MD
LG