لینک های دسترسی

هلاکت 30 تن به اثر انفجار در پاکستان


پولیس پاکستان میگوید به اثر یک انفجار مظنون ذریعۀ موتر در شمال غرب پاکستان، 30 تن، بشمول تعداد اطفال کشته شده است.

تحقیق کنندگان میگویند ماین روز سه شنبه در یک جادۀ مزدحم در شهر چارسده، در 40 کیلومتری پشاور انفجار نمود.

تعداد زیادی درین انفجار جراحت برداشته و ساختمان های زیادی نیز تخریب شده است.

روز دوشنبه، یک انفجار دهندۀ انتحاری خود را در یک ریکشا در یک پوستۀ امنیتی پشاور منفجر ساخته سه تن را کشته و پنج تن دیگر را زخمی ساخت. پولیس میگوید انفجار دهندۀ ریکشا میخواست خود را به ساحۀ مزدحم تر برساند، ولی زمانیکه پولیس او را توقف داد، او خود را منفجر ساخت.

همچنان روز دوشنبه، مامورین گفتند یک انفجار کنارجاده دو عسکر شبه نظامی را در منطقۀ قبائلی باجور در حالی به قتل رسانید که طیارات جنگی مواضع تندروان در سه قریۀ کُرم بمباردمان نموده هشت تندرو مظنون را به قتل رسانید.

XS
SM
MD
LG