لینک های دسترسی

روز ملی قدردانی از سربازان سابقه دار در امریکا


براک اوباما رئیس جمهورایالات متحده باساس عنعنۀ یاد وبود از سربازان سابقه دار، ودر قدردانی از آنهایی که در قوای نظامی امریکا خدمت کرده و کشته شده اند از آرامگاه ملی آرلینگتن بازدید بعمل آورد.

رئیس جمهور روز چهارشنبه عزا داران را با یک بازدید غیر مترقبه از آرامگاه عساکری که در عراق وافغانستان کشته شده اند، متعجب ساخت.

"رئیس جمهور اوباما در زیر باران مرتب و اندک در آرامگاه سپاهیان گمنام اکلیل گل نهاد. در حالیکه موسیقی غم انگیز نواخته میشد، اوباما دستش را بروی قلبش گذاشته بود".

موسیقی بطور کامل مدت کوتاهی بعد تر، رئیس جمهور بیانیۀ مختصری به احترام از نسلهاامریکاییانی ایراد کرد که در قوای نظامی کشور شان خدمت کرده اند.

"به سربازان ما! به آنهاییکه در جنگ کشته شده اند وخانواده های آنها ، هیچ مراسمی هیچ احترامی ، هیچ ستایشی واقعاً نمی تواند با اندازۀ خدمت شما و قربانی های شما مقایسه شود".

آقای اوباما در اولین روز یاد وبود از سربازانسابقه دارد بحیث رئیس جمهور، تعهد نمود که درموردر امریکایی های ملبس با یونیفورم و خانواده های آنهابا نیکی وراستی کار نماید.

"این پیام من بتمام آنهاییست که در شرایط خطر خدمت میکنند به شوهران وزنانی که سرپرستی اطفالشان را در امریکا به تنهایی انجام میدهند. به والدینی که پسران و دخترانشان بجنگ رفته اند. و اطفالیکه که نمیدانند چه وقتی پدران ومادرانشان بخانه بر میگردند. بتمام جنگاوران زخمی و خانواده های آنها که اجساد عزیزانشان را بخاک سپرده اند ، امریکا شما را فراموش نخواهد کرد".

آقای اوباما در مورد ارادۀ قوای نظامی امریکا در گذشته وحال صحبت کرد. او به نسلهایی از مردان وزنانی احترام گذارد که بگفتۀ وی بخاطر تعین آمال وآرزو ها جنگیده اند.

"بخاطر آنچه آنها انجام داده اند، کشورما هنوزباقوت پا برجاست. پرنسیپهای بنیان گذاری ما هنوزمیدرخشند. کشور های جهان که زمانی هیچ چیزی بجز ترس را نمیدانستند، حالا نعمتهای آزادی رالمس می کند. بهمین خاطر است که ما میجنگیم، در امیدواری برای روزی که دیگر نیازی به جنگ نداشته باشیم".

بعد از صحبت ،رئیس جمهور وخانم اوباما ،خارج از تقسیم اوقات ازیک بخش آرامگاه آرلینگتن بازدید نمودند که کشته شدگان جنگ های عراق وافغانستان درآن دفن شده اند. آنها چند دقیقه در بین لوحه های قبور آن سربازان قدم زده وبا عزاداران صحبت کردند.

رئیس جمهور امریکا خطابۀ روز سربازان سابقه را یکروز بعد از آنکه به قربانیان گلوله باری در پایگاه فورت هود تکساس احترام گذاشت، ایراد کرد.

در اجندای روز چهارشنبه رئیس جمهور اوباما ،همچنان ملاقاتی با مشاورین امنیت ملی اش شامل است که سترایتژی جنگ امریکا در افغانستان وپاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت .

XS
SM
MD
LG