لینک های دسترسی

انکار ایران از کمک به شورشیان یمنی 


منوچهر متکی وزیر خارجۀ ایران از کمک کشورش به گروه های شورشی در یمن ، انکار می ورزد. گزارشهای ضد و نقیضی از دوام جنگ در امتداد سرحد یمن و عربستان سعودی میرسد، و واضح نیست که کی، بر کی حمله را آغاز کرده است.

منوچهر متکی وزیر خارجۀ ایران اظهار داشت که یمن باید با گروۀ اقلیت شیعه مذهب ِ یمنی که با شورشیان یمنئ هوتی علایق دارد ، روابطش را بهبود بخشد.

"در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران ، متکی در مورد اتهام یمن که شیعه های ایران ، هوتی های یمنی را که از ماۀ آگست بدینسو ، مورد هرگونه تهاجم ِ حکومت قرار داشته اند کمک مینماید صحبت کرد.. مزید بر انکار کمک به شورشیان یمنی ، وزیر خارجۀ ایران به همسایگان یمن هشدار داد که در امور داخلئ آنکشور مداخله نکنند".

جنگ میان قوای حکومتی و شورشیا ن ِهوتی در شمال یمن ، که حکومت یمن را به اختناق علیه هوتی ها متهم میکند از سرحد گشته وبه کشور عربستان سعودی نفوذ کرده است.

شهزاده خالد بن سلطان معاون وزارت دفاع عربستان سعودی ، گزارشها در مورد داخل شدن هوتی ها را بداخل خاک عربستان سعودی ، تائید کرد.

"شهزاده گفت که ، هر وجب از خاک سعودی از وجود تجاوز کنندگان ، پاک ساخته شده است.. حکومت شورشیان را ، به حفر تونل ها متهم ساخت که می خواسته اند : با استفاده از امتداد سرحد بین دو کشور بداخل عربستان نفوذ نمایند".

اما وی ادعا های هوتی ها را مبنی بر دستگیرئئ عساکر عربستان سعودی و بدست آورد تجهیزات نظامی توسط آنها را ، رد کرد. شهزاده سلطان همچنان تائید نمود که قوای عربستان سعودی ، مواضع هوتی ها را بم باری کرده اند ، ومیگوید که قوای نظامی حملات خود را تا زمانی متوقف نخواهد ساخت که شورشیان تا ده ها کیلومتر بداخل سرحدات خود ، عقب نشینی نکنند.

دسترسی به ارتفاعات مشکل ِ کوهستانئ منطقۀ سرحد بین دو کشور ، بسیار محدود و اندک است ، و معلومات و اخبار واقعات منطقه ، با گزارشهای قدرتهای منطقوئ ایران و عربستان سعودی ، بر مغلق بودن وقایع می افزاید ، و کسی نمی داند که واقعاً در آنجا چه می گذرد .

پروگرام غذائئ جهان در این هفته گزارش داد که ، از ماۀ آگست تا کنون ، به حدود یکصد هزار یمنئ بیجا شده ، کمکهای غذائی فراهم کرده است. این سازمان میگوید ، آنها مراقب هستند تا در یابند که تعداد بیشتراز مناطق سرحدی فرار می کنند یاخیر ؟ و آیا جنگهای کنونی بر راه های مواصلاتئ آنها از طریق عربستان سعودی اثر می گذارد یا نه .

XS
SM
MD
LG