لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: احتمال اعزام عساکر بیشتر به افغانستان


نیویارک تایمز نوشته است که رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، امیرالبحر مایک مُلن، رئیس ارکان قوماندانی های مرکزی ایالات متحده و هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده روی پیشنهاد اعزام 30 هزار عسکر به افغانستان همنظر میباشند، ولی به گفتۀ مامورین قصر سفید، پاسخ های سولاتی که حکومات پاکستان و افغانستان استراتیژی جدید را چگونه تطبیق خواهد کردند، قناعت خاطر رئیس جمهور براک اوباما تا هنوز فراهم نکرده است.

رابرت گیبس، نطاق قصر سفید به خبرنگاران گفته است که آقای اوباما چهار روش نهایی با تیم امنیت ملی امریکا بروز چهارشنبه صحبت خواهد کرد. روش ها تعداد مختلف قوای ایالات متحده را در افغانستان همراه با اهداف، زمان بندی ماموریت و توقوعات مختلف پیشنهاد میکند.

روزنامه افزوده، انتخاب آخری شامل 20 تا 25 هزار عسکر اضافی، انتخاب میانه، شامل 30 هزار عسکر و انتخاب دیگر به مانند تقاضای جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان ایالات متحده در افغانستان بوده و افزایش 40 هزار عسکر و یا بیشتر از آن را پیشنهاد میکند.

ولی تعدادی از مامورین ارشد حکومت امریکا، بشمول جو بایدن، معاون رئیس جمهور و رام ایمنیول، رئیس اداری قصر سفید در مورد افزایش حضور نظامی ایالات متحده متردد میباشند. آنها میگویند در مورد انتخاب حامد کرزی بیحث رئیس جمهور بعد از انتخابات مورد منازعه نگران اند. او میگوید هیچ تضمینی وجود ندارد که آقای کرزی وعده های محو فساد اداری و یک تجارت مواد مخدر را برآورده سازد، و یا اینکه حکومت او قادر به تربیۀ عساکر کافی اردو و پولیس افغان باشند تا زمینۀ استراتیژی خروج برای عساکر امریکایی مساعد گردد.

نیویارک تایمز افزوده، رئیس جمهور اوباما نگران است که شاید افزایش تعداد عساکر امریکایی روند تربیۀ قوای امنیتی افغانستان را بطی سازد. و سایر اشتراک کنندگان جلسات نیز از رئیس جمهور چنین نقل قول نموده اند. او همچنان در مورد آمادگی و علاقمندی پاکستان بخاطر حمله بر رهبریت طالبان در کویته ابراز نگرانی نموده است. بعضی مامورین امریکایی گفته اند که عملیات پاکستان بر گروه های طالبانی متمرکز میباشد که علیه حکومت پاکستان حمله میکنند، ولی آنها از گروه های طالبان چشم پوشی مینمایند که از پاکستان به افغانستان حمله میکنند.

در مطلب نیویارک تایمز آمده است که رئیس جمهور اوباما نیز در مورد شرایط خود، خصوصاً زمانیکه کارائی آقای کرزی مطرح میباشد، متردد میباشد. تعداد زیاد کارمندان قصر سفید میگویند آنها نمیتوانند بالای کرزی اعتمار کنند، و در همین ارتباط رئیس جمهور اوباما طی مصاحبۀ به شبکۀ خبری ای بی سی گفته بود که با در نظر داشت حکومت ضعیف کابل، حکومت او در جستجوی همکاری با مامورین ولایتی میباشد که در حال حاضر مشروعیت داشته باشند.

مامورین میگوید درحالیکه امیرالبحر مایک مُلن و کلنتن با پیشنهاد آقای گیتس بخاطر اعزام 30 هزار عسکر اضافی هماهنگ اند، ولی روی سایر موضوعات نظریات متفاوت دارند.

نیویارک تایمز از مامورین قصر سفید نقل قول نموده که تمرکز عمدۀ ملاقات روز چهارشنبه بعضی تفاوت های نظر بین رئیس جمهور و نظریات مشاورین وی میباشد. مامورین همچنان گفته اند امکان دارد که رئیس جمهور اوباما روش اعزام تدریجی عساکر را انتخاب کند. طرز اجرای آن به زمان، تعهد نیروی اضافی از جانب اعضای ناتو و سرعت تربیۀ عساکر افغانستان مترکز خواهد بود.

درختم مطلب نیویارک تایمز آمده است، توقع نمیرود آقای اوباما بعد از جلسۀ روز چهارشنبه تصمیم خود را اعلام نماید، ولی روی جزیات گفت و شنود ها در جریان سفر خود به آسیا غور نماید. توقع میرود رئیس جمهور براک اوباما تصمیم نهایی خود را در مورد استراتیژی جدید افغانستان در هفتۀ اول دسمبر اعلام نماید.

XS
SM
MD
LG