لینک های دسترسی

مواصلت اوباما به سنگاپور جهت اشتراک در کنفرانس اپیک


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده شام شنبه به سنگاپور مواصلت کرد و درانجا به رهبران اقتصادی کشورهای اطراف اوقیانوس آرام میپیوندد تا بهبودی بحران مالی جهان را مورد بحث قرار داده و تجارت آزاد را تعمیم نماید.

طیارۀ رئیس جمهور از جاپان پرواز نموده و در پایگاۀ هوائی پایا لیبار فرود آمد.

این تازه ترین توقف در سفر نه روزۀ آسیائی وی است که طی آن از چین و کوریای جنوبی نیز دیدن خواهد نمود.

کنفرانس رهبران کشورهای عضو همکاری اقتصادی آسیا و اوقیانوس آرام تاکید کرده اند که بهبودی اقتصادی جهان هنوز هم لرزان میباشد و مساعی بیشتر هم آهنگی برای مقابله با اقدامات محافظوی اقتصادی و حفظ رشد ثابت لازمیست.

بعضی از رهبران انجمن همکاری اقتصادی آسیا و اوقیانوس آرام، آقای اوباما را به عقب نشینی در مورد تجارت آزاد متهم کردند.

فلیپی کالدرون، رئیس جمهور مکسیکو واشنگتن را به حرکت بجانب مخالف تجارت آزاد متهم نمود.

دیمتری مدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه عین نکته را یاآوری کرد.

آقای کالدرون فقره هایی در لوایح ایالات متحده را تذکر داد، که خریداری اجناس امریکائی را حکم میکند.

XS
SM
MD
LG