لینک های دسترسی

هلاکت ۷ نفر در حادثۀ قطار آهن در هند


مقامات هندی میگویند یک قطار آهن که روانۀ دهلی بود در غرب هند از خط خارج شده حد اقل هفت نفر را هلاک و یک عدۀ زیاد دیگر را مجروح ساخته است.

همۀ ۱۵ واگون قطار مندور اکسپرس بروز شنبه در نزدیک شهر جیپور از خط خارج شد.

عملۀ نجات بمنظور نجات دادن سرنشینان در واگون هایی که واژگون شده بود از قیچی های قطع آهن استفاده کرد.

مقامات میگویند یک میلۀ خط آهن که شکسته بود به داخل یک واگون نفوذ نموده و سرنشینان را مجروح ساخت.

شبکۀ قطار آهن هند که مورد استفادۀ زیاد قرار دارد، یکی از بزرگترین شبکه های جهان است که ۹۰۰۰ قطار مسافربر ۱۸ ملیون نفر را در روز انتقال میدهد.

هر سال در حدود ۳۰۰ حادثۀ قطار آهن در هند رخ میدهد.

XS
SM
MD
LG