لینک های دسترسی

نظر پرسی عامه در برتانیه در مورد جنگ افغانستان


یک نظرپرسی عامه تازه نشان میدهد که ۷۰ در صد برتانوی ها خواهان خروج عساکر شان ظرف یک سال از افغانستان میباشند.

این نظرپرسی که توسط روزنامۀ اندپندنت اجرا و روز یکشنبه نشر شده، همچنان دریافته است که در حدود مناصفۀ اشخاصی که با ایشان مصاحبه شده فکر میکنند که دخالت برتانیه در افغانستان امکان وقوع حملات دهشت افگنی را در برتانیه بیشتر ساخته است.

حمایۀ برتانیه از جنگ افغانستان بخاطر افزایش تلفات عساکر کاهش میابد.

بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، سال جاری مهلک ترین سال برای قوای بین المللی در افغانستان بوده است.

روز شنبه، معاون قوماندان ناتو در افغانستان پیشنهاد نمود که بدست آوردن "دل و افکار" افغان ها - نه افزایش تداکرات نظامی - کلید شکست شورشیان طالب در افغانستان میباشد.

نک پارکر، جنرال برتانوی برای نشریۀ News of the Week گفته است که کمبود لوازم دلیل جراحت پسرش، هری نبود که دو پای خود را به اثر انفجار بم کنار جاده در افغانستان است دست داد.

XS
SM
MD
LG