لینک های دسترسی

پیشنهاد برتانیه برای برگزاری کنفراسن بین المللی در باره افغانستان


گوردن براون صدراعظم بریتانیا بروز دوشنبه گفت: او میخواهد در سال آینده میزبان نشست سران باشد تا غرض تعیین جدول زمانی برای تسلیم دهی مسوولیت های امنیتی در قسمت های مختلف افغانستان به حکومت آن کشور و دورنمای خروج قوای ناتو از افغانستان طرحی را مورد بحث قرار دهند.

آقای بروان طی یک سخنرانی عنعنوی در لندن گفت: وی لندن را به عنوان محل برگذاری یک کنفرانس بین المللی پیشنهاد کرده است تا اقدامات آیندۀ جامعه جهانی در افغانستان را به تصویر بکشاند.

"من میخواهم که این کنفرانس یک چوکات کاری فراگیر را طرح نماید تا بر مبنای آن ستراتیژی نظامی بتواند به انجام برسد. چوکات کاری قوی سیاسی باید دربرگیرندۀ اصلاحات سیاسی داخلی بوده و نیز متضمن این باشد که نماینده گان حکومت در کابل، ولایات و ولسوالی ها در یک سطح ملی برای شهروندان افغان کارکنند."

صدر اعظم بریتانیا گفت وی آرزو دارد که چنین یک کنفرانسی به اقدامات مستحکم برای واگذاری عملیات های امنیتی در حصص مختلف افغانستان به حکومت آن کشور منتج گردد.

"این چوکات کاری باید پروسۀ را برای واگذاری کنترول ولسوالی به ولسوالی به نیرو های افغان مشخص سازد.و اگر همه چیز ممکن باشد، ما باید جدول زمانی را طراحی کنیم تا طبق آن انتقال کنترول امنیتی ولسوالی ها به حکومت افغانستان سر از سال ٢٠١٠ میلادی آغاز گردد."

آقای براون گفت: حضور نیرو های بریتانوی در افغانستان لازمی است، زیرا در غیر این صورت دهشت افگنان مستقر در آن کشور و کشور همسایه اش پاکستان، بریتانیا را هدف قرار خواهند داد.

صدر اعظم بریتانیا گفت: وی عقیده دارد که قبل از خروج نیرو های بین المللی، باید یک حکومت حسابده و نیرو هایماندگار اردو و پولیس در آن کشور مستقر گردد.

"این تنها زمانی میسر است که افغان ها قادر باشند امنیت مردم خویش را تامین نموده و نگذارند سرزمین آنها به پایگاهی برای دهشت افگنان مبدل گردد، در این صورت ستراتیژی ما برای افغانستان موفق خواهد گردید و نیرو های مان دو باره به کشورشان برخواهند گشت."

این سخنان آقای براون زمانی ابراز گردید که اجساد دو تن از عساکر بریتانوی که در افغانستان کشته شده بودند به آن کشور منتقل و هلاکت یک عسکر دیگر در افغانستان اعلام گردید.

XS
SM
MD
LG