لینک های دسترسی

عساکر استرالیایی سگ مفقود شده خود را دریافتند


عساکرنظامی استرالیایی در افغانستان سگ مفقود شدۀ خود را بعد از چهارده ماه دریافتند.

عساکر باخشنودی از همکاری یک افغان ناشناس برگشت سابی سگ سیاه رنگ تربیه شدۀ نظامی را خوش امدید میگفتند.

این عساکر سابی را بعد از یک حمله طالبان در ماه سپتمبر از دست داده بودند.

اکنون سابی تحت معانیات صحی قرار داشته برایش یک دورۀ قرنتین وضع نموده اند تا اینکه با استرالیایی ها برگردد .

خبر جالب از امریکا

هزاران نفر به خاطر واکسین عاجل انفلونزای خوکی یا اچ یک ان یک درپارک فاکولتۀ تولیدو ایالت اوهایو در قطاری با موتر های شان صف بسته بودند.

باشندگان این منطقه ازینکه میتوانند در موتر های خود هر چه زودتر این واکسین را تطبیق کنند اظهار رضایت نمودند/آنها سه ساعت قبل از آغاز تطبیق واکسین انتظار می کشیدند یکی از مسؤولین این تدارک را یک تجربه خوب برای واقعات عاجل خواند.

رضاکاران صحی این واکسین را در بازو و مجرای بینی مردم تزریق مینمودند و تطبیق این واکسین را یک راهی خوب و مهم برای وقایه میشمارند.

خبر جالب از لیبیا

موسیقی شهر صحرایی هون را در کشور لیبیا پر نموده است که این اغاز فستیوال خزانی ان شهر بشمار میرود این گردهمایی هزاران خانواده را با یکدیگر در هوای که رو به سردی نهاده است دور هم جمع میکند.

این فستیوال در سال 1996 اغاز گردید که هدف ان جلب توجه سیاحان به این منطقه بود و در طول ان سیاحان با زندگی مردمی که در صحرا بسر میبرند اشنا میگردند در فستیوال امسال احمد جداد که یکی از اواز خوانان مشهور لیبیا است شرکت نموده و توجه مردم را با اهنگ های سنتی خود جلب نموده است.

مردم این منطقه علاقه خاصی به موسیقی سنتی دارند و افزایش علاقه به این موسقی بیانگر بازگشت مردم ان کشور به سنن و ریشه های فرهنگی انان میباشد.

XS
SM
MD
LG