لینک های دسترسی

تاکید وزیر دفاع آلمان بر تعیین هدف در افغانستان


با در نظرداشت تغیرات و وضع روبه وخامت در افغانستان، موضوع ماموریت بین المللی و تامین امنیت آن کشور در صدر اجندای پالیسی خارجی کشورهای غربی قرار دارد. اختلاف نظر در مورد چگونگی پیشبرد امور، تعهدات جدید آلمان، و طرز کاری حکومت جدید آن کشور در قبال افغانستان، موضوعات مطرح در نشست وزیر دفاع آلمان در مرکز استراتیژیک و مطالعات بین المللی در واشنگتن بود.

کارلتیدور زو گاتنبرگ، وزیر دفاع آلمان در نشست روز پنجشنبی گفت بخاطر تعهد بیشتر در مورد ماموریت افغانستان و اعلام جزیات تعهدات آیندۀ حکومت جدید آن کشور، منتظر اعلام استراتیژی حکومت ایالات متحده میباشد.

"امیدوار هستیم استراتیژی آینده نقش عمدۀ داشته باشد و نظر به تجربۀ که ما از روش مفصل خود داشتیم، و بخاطر کامیابی چنین استراتیژی کلید موفقیت میباشد".

وزیر دفاع آلمان میگوید موضوع افغانستان امتحان ناتو نبوده، بلکه یک چالش عمده برای تمام جهان میباشد و ثبات در آن کشور برای امنیت جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. ولی تاکید عمدۀ این مقام جرمن، تعین "اهداف مشخص" و قابل اجرا برای ماموریت بین المللی در افغانستان بود.

مانند تعداد زیاد رهبران غربی، آقای گُتنبرگ نیز با لحن تندی از حکومت کرزی، رئیس جمهور افغانستان انتقاد نمود.

"آنها باید کار نمایند و توقعات ما نیز بلند است. درصورتیکه افغان ها سهم خود را ادا نکنند، آلمان و جامعۀ جهانی نمیخواهند کمک مداوم نمایند و یا عساکر و کارمندان ملکی شانرا برای همیشه اعزام نمایند".

وزیر دفاع آلمان میگوید تا اکنون هر آنچه را از حکومت کرزی شنیده، فقط گفتار بوده که هیچگاهی جامۀ عمل نپوشیده است. زمانیکه از او پرسیده شد آیا درست تا از حامد کرزی و حکومت او در ملای عام انتقاد نماید، او گفت مهم است تا در چنین مسائل باز و صادقانه صحبت نمود.

او همچنان واضح ساخت که امکان ندارد در افغانستان یک سیستم غربی با دموکراسی غربی ایجاد شود، ولی هدف جهان باید یک کشور با ثبات باشد تا بتواند امنیت خود را تامین نماید. او از تغیر استراتیژی افغانستان توسط حکومت اوباما قویاً طرفداری کرد تا اهداف ایالات متحده و غرب مشخص گردد.

در رابطه به تهعدات و ادامۀ ماموریت آلمان در افغانستان، آقای گتنبرگ گفت کشور او تعداد فعلی عساکر را به چهارهزار و پنجصد تن نگهداشته و بخاطر حمایۀ آنها 120 عسکر واکنش سریع را اعزام خواهد نمود.

ولی زمانیکه براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده استراتیژی جدید خود را اعلام نماید، کشور او در مورد حضور عساکر – که ممکن کاهش و یا افزایش یابد – دوباره غور خواهد نمود. ولی او تاکید ورزید که همه بازی کنان باید نقش خود را در ماموریت افغانستان ایفا نمایند، این نکته اشارۀ به آن اعضای ناتو بود که بر فعالیت عساکر مستقر شان در افغانستان محدودیت هایی را وضع نموده اند.

در رابطه به کنفرانس افغانستان – که ممکن در اواخر ماه جنوری سال آینده برگزار شود – وزیر دفاع آلمان گفت از برگزاری آن حمایت میکند. او علاوه نمود که تغیرات در حضور نظامی آن کشور را در آن کنفرانس اعلام خواهد نمود.

کارل گتنبرگ، وزیر دفاع آلمان گفت یکی از اهداف عمدۀ کنفراس افغانستان و همچنان اهداف نچندان طویل مدت جامعۀ جهانی باید انتقال مسولیت افغانستان به حکومت آن کشور تحت شرایط خاصی میباشد.

"ما به اهداف مشخص نیاز داریم، به معیارات اندازۀ موفقیت نیاز داریم، همچنان به زمان بندی مسولانه و مشخص نیازمند میباشیم".

درین مورد وزیر دفاع آلمان علاوه نمود که اولویت های آن کشور با واشنگتن مشابه میباشد. آن اهداف شامل حکومتداری موثر، خلع سلاح و برنامه های مصالحه با مخالفین – تا حد ممکن، انکشاف اقتصادی و همچنان رشد افغانستان در سطح منطقه میباشد که دربرگیرندۀ روابط با پاکستان و هند است. او اصرار ورزید که نقش هند و پاکستان در امنیت افغانستان حیاتی میباشد.

وزیر دفاع آلمان گفت در ملاقات های که طی این سفر داشته، با رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، جیمز جانز، مشاور امنیت ملی امریکا، و اعضای کانگرس نیز در مورد تازه ترین تحولات افغانستان صحبت نموده است. اگرچه او از جزئیات ملاقات های خود چیزی نگفت ولی طوری به نظر میرسید که با رهبران امریکایی همنظر باشد.

آقای گتنبرگ گفت در گذشته اختلاف نظر های بین اروپا و امریکا وجود داشت. او علاوه نمود، امریکا ادعا میکرد که کشور های اروپایی همکاریی کافی نکرده و در ماموریت افغانستان نقش بطی داشته اند و ایالات متحده را تنها گذاشتند. از جانب دیگر، کشور های اروپایی امریکا را مسوول تمام مشکلات پنداشته و به مداخله به امور داخلی کشور های دیگر متهم مینمودند. ولی به گفتۀ او اکنون روابط در حال بهتر شدن و همکاری ها در حال موثر تر شدن میباشد.

در رابطه به کاهش حمایت مردم آلمان از دخالت نظامی آن کشور در افغانستان، وزیر دفاع آلمان گفت حکومت در تلاش است تا آلمانی ها را از مسوئلیت های آن کشور در سطح جهان بیشتر آگاه سازد. به گفتۀ او اعزام عساکر جرمنی به ماموریت های نظامی در خارج از کشور باید روند عادی باشد.

این وزیر 37 ساله که از تمام صفات یک دیپلومات موفق برخوردار بود، توجه تعداد زیاد اشتراک کننده گان رادرین نشست به خود جلب ساخته بود. اشتراک کنندگان، پالیسی سازان، مامورین حکومت امریکا، نمایندگان سفارت خانه ها در واشنگتن، خبرنگاران و مامورین حکومت فدرال آلمان بودند.

مرکز استراتیژیک و مطالعات بین المللی سازمان پالیسی سازی بوده که برای حکومات، ادارات دولتی و سکتور خصوصی در بخش های مختلف مشوره میدهد.

XS
SM
MD
LG