لینک های دسترسی

تمرینات نظامی ایران جهت محافظت از مراکز ذروی


رسانه های دولتی ایران گزارش میدهد که قوای نظامی آنکشور تمرینات گستردۀ هوای را آغاز نموده است که هدف آن محافظت تسهیلات ذروی کشور از حملۀ احتمالی میباشد.

مامورین نظامی میگویند تمرینات، پنج روز طول میکشد که ساحۀ 600 هزار کیلومتر مربع را در شمال، غرب و جنوب ایران تحت پوشش قرار خواهد داد.

جنرال احمد میغانی به آژانس خبررسانی فارس گفت در تمرینات، سپاه پاسداران ایران و قطعات دیگر نظامی اشترک خواهند نمود.

ایران اغلباً به تمرینات نظامی میپردازد تا بخاطر تهدیدات مشهود روی پروگرام جنجال برانگیز ذروی آن کشور اظهار آمادگی نماید. در صورت ناکامی دیپلوماسی بخاطر حل مسلۀ پروگرام ذروی ایران، ایالات متحده و اسرائیل انتخاب عملیات نظامی را رد نکرده اند.

شمون پریز، رئیس جمهور اسرائیل گفت اسرائیل کسی را تهدید نمی کند. وی گفت کشورش مخالف رهبری فعلی ایران است، نه مردم ایران.

اسرائیل، مظنون به داشتن اسلحهٌ ذروی است، اتهامی که اسرائیل نه آنرا رد نموده، و نه هم قبول.

روز یکشنبه، مجتبی ذولنور، یک ملاه اسلامی پرنفوس هشدار داد در صورتیکه اسرائیل بر ایران حمله نماید، راکت های ایران تل ابیب را هدف قرار خواهد داد.

ذولنور، نمایندهٌ آیت اله علی خامنهٌ رهبرروحانی ارشد ایران ، این تبصره هارا به مطبوعات ملی ایران اظهار داشت.

XS
SM
MD
LG