لینک های دسترسی

سفر صدراعظم هند به ایالات متحده


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میزبان من موهن سنگ، صدراعظم هند در جریان اولین عزیمت او در ریاست جمهوری وی میباشد.

در جریان مراسم استقبال در قصر سفید، رئیس جمهور اوباما گفت ایالات متحده و هند با کار مشترک میتوانند چالش های جهانی، مانند دهشت افگنی، تغیر اقلیم، گرسنگی و فقر و تکثیر سلاح ذروی را حل نمایند.

من موهن سنگ گفت هند تلاش دارد همکاریی استراتیژیکی خود را با ایالات متحده تقویه نماید و در مبارزه با چالش های جهانی که به سرعت در تحول میباشد، همکاری نماید.

آقای اوباما با صدراعظم هند مذاکرات خصوصی را برگزار خواهد کرد. بعداً، صدراعظم هند و همسرش در ضیافت قصر سفید مهمانان خاص خواهند بودند.

توقع میرود آقای اوباما و آقای سنگ در مورد تغیر اقلیم و اقتصاد جهان، همچنان روی نگرانی دهلی جدید که جنگ در افغانستان شاید پاکستان، همسایۀ هند را بی ثبات سازد، صحبت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG