لینک های دسترسی

عدم مخالفت ایران با فرستادن یورانیم به خارج


ایران میگوید با فرستادن یورانیم غنی شدۀ خفیف برای غنی سازی بیشتر در صورتی مخالفت ندارد که مواد سوخت را برای دستگاه ذروی همزمان بدست آورد.

رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران روز سه شنبه به خبرنگاران گفت ایران میخواهد صد در صد مطمین باشد که تبادلۀ همزمان در خاک آن کشور صورت گیرد.

تا اکنون ایران پیشنهاد تحت حمایۀ ملل متحد را رد نموده که هدف آن کاهش نگرانی های غرب در مورد پروگرام ذروی آن کشور میباشد.

تحت آن طرح، ایران بیش از 70 در صد یورانیم غنی شدۀ خفیف را به روسیه و فرانسه خواهد فرستاد تا در آنجا به مواد سوخت مبدل شود که ایران در دستگاه ذروی تحقیقات طبی از آن استفاده نماید.

XS
SM
MD
LG