لینک های دسترسی

مرض ایدز در حال کاهش است


یک گزارش جدید ملل متحد در مورد اچ آی وی، ویروسی که باعث ایدز میگردد، میرساند درحالیکه این مرض 25 میلیون تن را در سراسر جهان به قتل رسانیده است، میزان ابتلا به آن بشکل قابل ملاحظۀ در حال کاهش میباشد.

گزارش سازمان مجادله با ایدز ملل متحد میرساند که تعداد مبتلایان در سال 2008 به 2.7 میلیون افزایش یافته، تعداد مجموعی را به 33.4 میلیون تن رسانیده است.

گزارش میرساند، در کشور های جنوب صحرای اعظم، جایکه شدت مرض با وضاحت مشاهده میگردد، واقعات ابتلا در سال گذشته به 400 هزار تن کاهش یافته که نسبت به ارقام سال 2001، پانزده در صد کاهش را نشان میدهد.

گزارش میرساند درهمین جریان، واقعات جدید در آسیای شرقی 25 در صد و در آسیای جنوبی و جنوب شرقی 10 در صد کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG