لینک های دسترسی

سه شنبه آینده پالیسی جدید در مورد افغانستان اعلام میگردد


قصر سفید میگوید رییس جمهور تصمیمش را در یک سخنرانی از طریق تلویزیوین در پربیننده ترین وقت شب( پنج و سی دقیقه صبح به وقت افغانستان) از اکادمی نظامی ایالات متحده در "وست پوینت" نیویورک اعلام خواهد کرد.

رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید این تصمیمات رییس جمهور اوباما را بروز چهارشنبه اعلام کرد.

گیبس متذکر شد که قوای ایالات متحده هشت سال درافغانستان بوده اند. او گفت ایالات متحده در این کشور برای هشت یا نه سال دیگر نخواهد بود.

سخنگوی قصر سفید همچنین گفت رییس جمهور اوباما استراتژی ایالات متحده درقبال افغانستان را به اعضای کانگرس این کشور بروز سه شنبه قبل ازسخنرانیش به ملت آشکار خواهد ساخت.

سازمان های خبری ایالات متحده می گویند رییس جمهور اوباما به احتمال زیاد از پلان ارسال بین 30 هزار تا 35 هزار عسکر علاوگی ایالات متحده به افغانستان حمایت کند.

جنرال ستینلی مکریستل، قوماندان ارشد ایالات متحده و ناتو دراوایل امسال به رییس جمهور گفت تا 40 هزار عسکر برای جنگ باتندروان طالبان و القاعده در منطقه لازم است.

رییس جمهور اوباما از آن وقت به بعد با مشاورین خویش جلساتی داشته است و استراتژی ایالات متحده در منطقه را تحت غور قرار داده است. بروز سه شنبه، آقای اوباما گفت او قصد دارد "کار درافغانستان" را خاتمه دهد.

انتظار می رود جنرال ستینلی مکریستل و رابرت گیتس، وزیردفاع ایالات متحده در حضور کمیته های کانگرس در روزهای بعد ازاعلام تصمیم آقای اوباما گواهی بدهند.

نظر پرسی های عامه در ایالات متحده کاهش حمایت از جنگ هشت ساله را نشان می دهد، اما آقای اوباما گفت زمانیکه مردم درمورد این پلان اطلاع حاصل کنند، از آن حمایت خواهند کرد.

امسال مرگبارترین سال برای قوای خارجی در افغانستان از زمان شروع جنگ در هشت سال قبل بوده است.

فعلا 68 هزار عسکر ایالات متحده در افغانستان مستقر می باشند.

برتانیه قبلا پلان هایش را درمورد ارسال 500 عسکر علاوگی به افغانستان درصورتی که متحدین همکاری شان را افزایش بدهند، ارسال خواهد داشت.

سیمون لفیس، سخنگوی گوردون براون صدراعظم برتانیه بروزچهارشنبه گفت صدراعظم خوشبین است که 10 متحد دیگر ناتو 5000 عسکر علاوگی را به این ماموریت ارسال خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG