لینک های دسترسی

یک هلیکوپتر باربری در افغانستان مفقود شده است


مامورین ناتو میگویند یک هلیکوپتر باربری که توسط قراردادی های نظامی به کرایه گرفته شده بود در افغانستان، ناپدید شده است و عساکر ناتو در جستجویی آن میباشند.

سخن گویی ناتو بروز پنجشبه از اظهار نظر در مورد ساحه جستجو خود داری نموده و دلایل امنیتی را بهانه ساخت.

شرکت خدماتی سپریم گلوبل که خدمات غذایی و لوجستیکی را مهیا میسازد این هلیکوپتر را کرایه نموده بود. هلیکوپتر در هفت جاری مفقود شده است ولی در مورد روز مشخص ناپدید شدن آن گزارشات مختلط میباشد.

مامورین در ولایت مرکزی لوگر در افغانستان میگویند شام چهارشنبه، گزارشاتی مبنی بر اینکه یک هلیکوپتر، بطورت اضطراری فرود آمده است، داشته اند. فوراً واضح نشده است که آیا این همان هلیکوپتر باربری بوده است و یا خیر.

XS
SM
MD
LG