لینک های دسترسی

قتل یک رهبر ضد طالبان در پاکستان


مقامات محلی در شمال غرب پاکستان میگویند انفجار بمی یک رهبر عمدۀ قبایلی ضد طالبان را هلاک ساخته است.

مقامات میگویند شاهپور خان بروز جمعه بعد از ادای نماز عید بخانه باز میگشت که بم منفجر گردید.

این انفجار در دهکدۀ بدن، در نزدیک سرحد افغانستان شاهپور خان را جابجا هلاک ساخته و یک عدۀ دیگر را مجروح کرد.

عید در پاکستان رسماً بروز شنبه آغاز مییابد ولی بعضی از مردم منطقۀ باجور همراه با افغانستان بروز جمعه عید را تجلیل کردند.

شاهپور خان بعد ازان در باجور منحیث رهبر ظهور نمود که تندروان با یک انفجار انتحاری در سال گذشته سلف او را کشتند.

از وقتی که اردوی پاکستان تهاجمی را در ماۀ گذشته در وزیرستان جنوبی آغاز نمود حملات تندروان در باجور افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG