لینک های دسترسی

عقب زدن حملۀ دزدان بحری بر کشتی ماهی گیری هسپانیه


وزارت دفاع هسپانیه میگوید دزدان بحری بروز یکشنبه بر یک قایق ماهی گیری هسپانیه حمله کردند ولی محافظین امنیتی داخل کشتی آنها را بعقب نشینی مجبور ساختند.

قایق اورتوبی بریا در تقریباً ۴۲۰ کیلومتری جنوب غرب جزایر سی شلز مورد حمله قرار گرفت.

یک بیانیۀ وزارت دفاع هسپانیه حاکیست که دزدان بحری در داخل دو قایق کوچک با اسلحۀ خفیفه و راکت انداز خفیف آتش گشودند.

بیانیه مشعر است که بعد از ۳۰ دقیقه تعقیب محافظین امنیتی در داخل اروتوبی بریا دست به گلوله باری متقابل زده و دزدان بحری را عقب زدند.

در ماۀ سپتمبر هسپانیه به قایق های ماهی گیری خود اجازه داد محافظین امنیتی مجهز به اسلحۀ قوی را استخدام کند تا بمقابل حملات دزدان بحری از قایق ها محافظت نمایند.

XS
SM
MD
LG