لینک های دسترسی

Breaking News

اظهار خوشبینی ایران بر استفادۀ دپلوماسی


رئیس مجلس نمایندگان پارلمان ایران میگوید تهران هنوز هم خواهان حل موضوع برنامه ذروی آنکشور، از طریق دیپلوماسی است.

علی لاری جانی بروز دوشنبه گفت، به عقیده او هنوز هم فرصت برای دیپلوماسی باقی است. ولی علاوه کرد که موقف ایران را اقدامات قدرت های جهان شکل خواهدداد.

قبلاً علی اکبر صالحی رئیس امرو ذروی ایران گفته بود ، تصمیم تهران در مورد اعمار ۱۰ کارخانه جدید غنی سازی یورانیم، یک پاسخ مستقیم به تقاضای اداره بین المللی انرژی ذروی ملل متحد، از ایران است که توقف فعالیتهای غنی سازی را تقاضا کرده بود.

روز دوشنبه علی اکبر صالحی ، به رادیوی حکومتی ایران گفت، تهران باید در واکنش به تصویب قطعنامۀ ادارۀ بین المللی نیروی ذروی که روز جمعه صورت گرفت باید یک جواب شدید میداد.

برنارد کوچر، وزیر خارجه فرانسه به رادیو محلی آنکشور، تصمیم ایران را "طفلانه" خوانده و علاوه کرد که ایران مشغول یک بازی خطرناکی است.

رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید گفت، ایران با این کار از تعهدات بین المللی اش بصورت جدی تخطی میکند.

برتانیه این مسله راموجب نگرانی جدی خواند و آلمان از تهران خواست تا در انجام تعهدات بین المللی پایدار باقی بماند.

XS
SM
MD
LG