لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات روسائی جمهور ایالات متحده و افغانستان


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده و حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روی جزیات استراتیژی جدید نظامی واشنگتن برای افغانستان طی یک کنفرانس طویل ویدیویی صحبت نموده اند.

یک بیانیۀ دفتر حامد کرزی میرساند که مذاکرات روز سه شنبه دربر گیرندۀ طرح های امنیتی، پیشرفت های نظامی و سیاسی، و انکشاف اقتصادی بود. آقای اوباما استراتیژی افغانستان را طی خطابۀ سرتاسری شام سه شنبه اعلام خواهد نمود.

رابرت گیبس، نطاق قصر سفید روز دوشنبه گفت آقای اوباما تصمیم خود را با تیم امنیت ملی شریک ساخت و فرمان ها را بخاطر اجرای آن صادر نمود. توقع میرود رئیس جمهور در حدود 30 هزار عسکر اضافی را به افغانستان اعزام نماید.

گیبس گفت آقای وضع را بحیث یک چالش مشترک بین المللی دیده و با متحدین از نزدیکی مشوره میکند. نطاق قصر سفید مکرراً تاکید ورزید که تعهد نظامی ایالات متحده در افغانستان برای همیش نمیباشد.

گیبس گفت یکی از اهداف عمده تربیۀ قوای امنیتی افغان میباشد تا آنها ادارۀ امنیت کشور شانرا به عهده گرفته بتوانند.

روز دوشنبه در لندن، گوردن برون، صدراعظم برتانیه گفت او 500 عسکر علاوگی برتانوی را در ماه دسمبر به افغانستان میفرستد تا قوای مستقر آن کشور را در افغانستان تقویه نماید.

آقای برون گفت این تصمیم را بخاطر مصونیت برتانیه اتخاذ نموده است.

مارشال جاک سترپ، قوماندان قوای برتانوی گفت کشور او همچنان لوازم جدید، که شامل هلیکوپتر ها، وسایط نقلیۀ زره پوش، طیاره های بدون پیلوت بخاطر گزمۀ هوایی، و کارمندان خنثی کنندۀ ماین را بخاطر تقویۀ قوای برتانوی به افغانستان میفرستد.

هیرفی موره، وزیر دفاع فرانسه شام دوشنبه گفت توقع نمیرود که فرانسه نیروی اضافی را به افغانستان اعزام نماید. ولی او گفت فرانسه در نظر دارد با تهیۀ مساعدت بیشتر برای بازسازی، نقش آن کشور را در جنگ بارز سازد.

همچنان روز دوشنبه، قوای بین المللی که در تیم بازسازی تحت رهبری لتوینیا خدمت میکنند، در ولایت غور هزاران کلاه زمستانی را برای اطفال مکاتب توضیع نمودند.

XS
SM
MD
LG