لینک های دسترسی

اظهارات جنرال مکریستل درباره ستراتیژی جدید


جنرال ستنلی میکریستل، قوماندان قوای ناتو و امریکایی در اعلامیه خود در مورد بیانات براک اوباما د ررابطه با افغانستان چنین گفته است:

"بررسی موضوع افغانستان و پاکستان به رهبری ریس جمهور ایالات متحده ماموریت نظامی من را واضح ساخته و منابعی لازمه را برای انجام این ماموریت فراهم نموده است.

وضاحت، تعهد و تصمیم که توسط ریس جمهور پیشکش گردید، گام های مهمی اند بسوی آوردن امنیت در افغانستان و از بین بردن پناهگاه های مصون برای دهشت افگنان که برای جهان و منطقه تهدید هستند.

هدف آیسف نیز واضح است. ما بسوی بهتر ساختن وضع امنیت افغانستان کار خواهیم کرد، و همچنان برای انتقال مسولیت به قوای افغانستان به همان زودی که وضع و شرایط اجازه آن را بدهد.

در عین زمان، در حالیکه ما به پیش رفته و ظرفیت پولیس و اردوی افغانستان را انکشاف میدهیم، شرکای افغان ما به حمایت و تقویت قوای ائتلاف ضرورت دارند. این ها تمرکز اساسی مبارزه ما در ماه های آینده در افغانستان خواهد بود.

۴۲ کشور دیگر در افغانستان نیز از تعهد ایالات متحده منفعت خواهند برد؛ زیرا موفقیت در افغانستان باید یک کوشش بین المللی و تلاش ملکی و نظامی باشد – از ظرفیت امنیتی و تربیه اردو گرفته تا انکشاف در امور حکومت داری وانکشافات اقتصادی که ثبات دراز مدت را در افغانستان استحکام خواهد بخشید.

تعهد دسته جمعی جامعه بین المللی در قسمت آوردن تغییر واقعی در افغانستان موفق خواهد شد – افغانستانی که دارای یک محیط مصون و با ثبات خواهد بود – محیطی که حکومت داری موثر، امکانات اقتصادی و آزادی برای هر فرد افغان اجازه و امکان پذیر خواد ساخت.

ما درافغانستان با چالش های زیادی مواجه هستیم، ولی کوشش های ما توسط واقیعت بدون تردید استحکام میابد. نه مردم افغانستان و نه هم جامعه بین المللی میخواهند که افغانستان پناهاگاه و جایگاه خشونت و دهشت باقی بماند.

ائتلاف از تعهد براک اوباما تقویت یافته است، و ما در قسمت قدرت مند ساختن مردم افغانستان برای رد شورش و ساختن آینده کشور شان، مستحکم هستیم.

XS
SM
MD
LG