لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت افغانستان از ستراتیژی تازه استقبال نمود


حکومت افغانستان از ستراتیژی تازه ایالات متحده استقبال نموده و گفته است، افزایش در قوای ایالات متحده در افغانستان، در حفاظت مردم افغان کمک کرده و امنیت را در کشور بهتر میسازد.

رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان گفته است، پلان واشنگتن در استقرار ۳۰ هزار عسکر بیشتر برای منطقه و روابط افغانستان و امریکا نهایت مهم است.

هر چند پاسخ حکومت افغانستان در برابر پلان اوباما مثبت بود، ولی مردم افغانستان در برابر آن عکس العمل های مختلطی داشتند.

بعضی افغان ها گفتند افزایش قوا در افغانستان، وضع امنیت را بد تر خواهد ساخت. دیگران گفتند افغانستان به قوای بیشتر نه، بلکه به پول بیشتر ضرورت دارد.

طالبان این پلان را "استعمار" خوانده و گفتند، این پلان برای شورشیان زمینه تهاجمات بیشتر را مساعد ساخته و همچنان بحران اقتصادی امریکا عمیقتر خواهد ساخت.

همچنان وزیر خارجه پاکستان بروز چهار شنبه گفت، مشتاق کار با ایالات متحده در ین زمینه است - قسما بخاطر این که ستراتیژی جنگ به پاکستان صدمه نرساند.

در عین حال، جنرال اندرز فاگ راسموسین، سر منشی ناتو پیش بینی نموده است که کشور های ناتو حدود ۵ هزار قوای اضافی را بعد از ملاقات ناتو بروز های پنجشنبه و جمعه، به افغانستان اعزام خواهد کرد.

همچنان جنرال ستنلی مکریستل، قوماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان گفت، تصمیم اوباما همه چیز را تغییر خواهد داد. او بروز چهار شنبه به گروهی از عساکر امریکایی گفت، تمرکز بیشتر روی انتقال مسولیت به اردو و پولیس افغانستان خواهد بود.

همچنان بان کی مون، سر منشی ملل متحد بروز چهار شنبه گفت او از پیشنهاد ایالات متحده در قسمت متعادل ساختن مساعی نظامی و ملکی تمجید میکند، و او بر تقویه مراکز و قوای امنیتی افغانستان تاکید کرد.

فرانسه و روسیه نیز ازین پلان استقبال کرده اند.

XS
SM
MD
LG