لینک های دسترسی

آغاز تهاجم عمدۀ عساکر ناتو و افغانستان


قوای نظامی ایالات متحده میگوید بیش از یک هزار عسکر ناتو، که اکثریت آن امریکائی هستند، یک تهاجم عمده را علیۀ یک سنگر طالبان در جنوب افغانستان براه انداخته اند.

مقامات قوای نظامی میگویند عساکر افغانی نیز درین عملیات در ولایت هلمند سهیم هستند.

این عملیات سه روز بعد ازان صورت میگیرد که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تعهد نموده ۳۰ هزار عسکر اضافی به افغانستان سوق دهد.

آقای اوباما گفت این عساکر اضافی در قسمت تسریع انتقال مسؤلیت های امنیتی بقوای افغانی کمک کرده و عساکر ایالات متحده را قادر خواهد ساخت تا خروج از افغانستان را تا ماۀ جولای سال ۲۰۱۱ آغاز کنند.

انتظار میرود اکثر عساکر تازه به جنوب افغانستان که نفوذ طالبان قویترین است، فرستاده شوند.

XS
SM
MD
LG