لینک های دسترسی

حکمت چیتین: افغانستان برنده شدنی است


ستراتیژی جدید رئیس جمهور اوباما برای افغانستان که در برگیرنده اعزام 30 هزار نیروی اضافی امریکایی به آن کشور میباشد، مورد استقبال اکثر کشور های متحد ایالات متحده که درگیر جنگ در افغانستان میباشند، قرار گرفته است.

حکمت چیتین سابق نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، که در سالهای 2003 الی 2006 به صفت نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان کار میکرد، جنگ در افغانستان را قابل برد میداند.

او میگوید که عقیده اش در این مورد هرگز تغیر نمیخورد " افغانستان برنده شدنی است زیرا زن و مرد و نسل جوان در افغانستان میخواهند گذشته را فراموش نموده و به آینده نگاه کنند". وی با اشاره به این اصل تاکید نمود که جنگ در افغانستان قابل بُرد است.

آقای چیتین اعزام نیرو های اضافی به افغانستان را ضروری پنداشته گفت:

"البته، زمانیکه قوماندان ناتو به افغانستان اعزام میگردد و او درخواست نیرو های بیشتر را مینماید، من فکر میکنم که ناتو باید این نیرو ها را فراهم سازد، زیرا این موضوع نهایت حساس است، او قوماندان جنگ است- و او کسی است که میداند به نیرو های بیشتر ضرورت است یا خیر."

نماینده سابق ملکی ناتو در افغانستان گفت: کشور های عضو ناتو کشور های دیموکراتیک اند و این مشکل است تا فوراً به چنین نیازی پاسخ بگویند، ولی هر گونه تعلل و تاخیر در اعزام عساکر تاثیرات منفی را در پی خواهد داشت.

"هر گونه تاخیری در پاسخ به این تقاضا بالای مردم تاثیر منفی دارد، ونیز طالبان و سایر سازمان های دهشت افگنی را تشویق میکند، اما ما نمیتوانیم مشکلات افغان ها را تنها از طریق نظامی حل نماییم، این ضروری است اما کافی نمیباشد، زیرا تا زمانیکه حمایت مردم را بدست نیاورده و دل و دماغ آنان را از خود نسازیم، از طریق نظامی ولو بهر تعدادی که باشد، ممکن نیست تا این مشکل را حل نماییم. به همین خاطر است که ما باید حمایت مالی و اقتصادی را افزایش دهیم."

آقای چیتین گفت تا کنون ما تلاش ورزیده ایم تا مشکلات افغان ها را با شمار کمتر نیرو های نظامی و کمک های کمتر خارجی حل نماییم.

او گفت چیزی را که رئیس جمهور اوباما اعلام نموده است نوعی از استراتیژی خروج قوا میباشد، ولی برای نیل به این هدف، افغانستان باید قادر گردد تا به پای خویش ایستاده شود، و روی این ملحوظ ما باید اردو و پولیس افغان را تعلیم داده تجهیز نماییم تا در صورتیکه دهشت افگنی در منطقه باقی میماند با آن مبارزه نموده و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند.حکمت چیتین میگوید:

"به همین خاطر است که ما باید بیشتر و بیشتر تمرکز نماییم، نه تنها به صورت عددی بلکه با افزایش قابلیت ها و تجهیز آنان. موضوع دیگر پاکستان و کشور های همسایه میباشد، تا زمانیکه پاکستان را در این مسایل دخیل نسازیم، طالبان به حضور خویش در این قسمت جهان ادامه خواهند داد، به همین منظور است که ما باید با پاکستان کار کنیم، این جزء از جامعۀ جهانی است،جانت افغانستان نیز با در نظر داشت هشت سال گذشته با مشکلات معامله نماید و حکومت افغانستان باید ستراتیژی جدیدی را آماده بسازد و تا آن کشور را به پا ایستاده و با سرمایه گذاری ها تعامل نماید. چیز دیگری که نهایت مهم است و من آنرا در سفر اخیر خویش دریافته ام، حکومت افغانستان تنها بالای 20 در صد کمک های خارجی کنترول دارد، ما خواهان مالکیت افغان ها میباشیم، زیرا این افغانستان و کشور آنان میباشد، ما به آنجا نرفته ایم تا آنکشور را اشغال کنیم، ما باید آنان را حمایت کنیم و این نکتۀ مهمی برای آیندۀ افغانستان میباشد."

وجود فساد در حکومت آقای کرزی نگرانی زیادی را در بین جامعۀ جهانی ایجاد نموده است.

آقای چیتین در این مورد میگوید که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد باید اقدامات جدی را روی دست گیرد، او میگوید این نکتۀ مهمی است که مستلزم یک ستراتیژی مشخص از سوی حکومت آن کشور میباشد.

آقای چیتین در خصوص توانایی حکومت کرزی در مبارزه علیه فساد اظهار خوشبینی کرده میگوید:

"من نهایت خوشبین استم، من امیداوارم که آنان اقدامات بیشتری را در این مورد اتخاذ خواهند کرد، زیرا این برای آینده نهایت حساس بوده، برای موفقیت و برای مالکیت افغان ها بسیار حساس میباشد".

آقای چیتین مذاکره با طالبان را که چندین بار از سوی رئیس جمهور کرزی نیز پیشنهاد گردیده است و توسط طالبان رد گردیده است، ضروری دانسته میگوید که حکومت افغانستان باید به این روش ادامه داده و حوصله مند باشد، طالبانی که در جرایم دست ندارند، اتباع افغانستان اند، و نیز طالبان نیز باید درک کنند که ملل متحد، ناتو، ایالات متحده و جامعۀ جهانی بر تعهدات خویش پا بند بوده و افغانستان را تنها نخواهند گذاشت، و آنان به این خیال نباشند که یکروزی این نیرو ها افغانستان را ترک خواهند گفت و آنان دوباره به صفت یک سازمان دهشت افگنی دو باره به قدرت خواهند رسید.

ستراتیژی جدی آقای اوباما این پیام را میدهد که افغانستان دیگر هرگز تنها نخواهد بود، و این حقیقتی است که سازمان های دهشت افگنی، طالبان و کشور های همسایۀ افغانستان باید آنرا درک نمایند.

XS
SM
MD
LG